Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 143 55 49 21 18 Πράξεις 31.503 Αξία € 64,35 εκ
Με πράξεις 125 Όγκος 14.732.090 Χρημ/κή αξία € 97,63 δις
Τιμή € 7,04
Αλλαγή 4,45%
Τιμή € 1,2
Αλλαγή 3,45%
Τιμή € 1,585
Αλλαγή 3,26%
Τιμή € 4,54
Αλλαγή 3,18%
Τιμή € 5,2
Αλλαγή 2,97%
Τιμή € 2,58
Αλλαγή 2,79%
Τιμή € 1,85
Αλλαγή 2,78%
Τιμή € 0,95
Αλλαγή 2,59%
Τιμή € 16,55
Αλλαγή 2,54%
Τιμή € 10,8
Αλλαγή 2,37%
Τιμή € 9,75
Αλλαγή 2,31%
Τιμή € 0,41
Αλλαγή 1,99%
Τιμή € 16,47
Αλλαγή 1,92%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή 1,89%
Τιμή € 2,85
Αλλαγή 1,79%
Τιμή € 6,98
Αλλαγή 1,60%
Τιμή € 4,26
Αλλαγή 1,43%
Τιμή € 2,86
Αλλαγή 1,42%
Τιμή € 25,65
Αλλαγή 1,38%
Τιμή € 11,2
Αλλαγή 1,36%
Τιμή € 1,145
Αλλαγή 1,33%
Τιμή € 0,83
Αλλαγή 1,22%
Τιμή € 1,99
Αλλαγή 1,02%
Τιμή € 5,45
Αλλαγή 0,93%
Τιμή € 46
Αλλαγή 0,88%
Τιμή € 8,27
Αλλαγή 0,85%
Τιμή € 14,5
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 29,25
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 9,86
Αλλαγή 0,82%
Τιμή € 2,47
Αλλαγή 0,82%
Τιμή € 5,06
Αλλαγή 0,80%
Τιμή € 7,6
Αλλαγή 0,80%
Τιμή € 0,514
Αλλαγή 0,78%
Τιμή € 25,95
Αλλαγή 0,78%
Τιμή € 2,745
Αλλαγή 0,73%
Τιμή € 29,2
Αλλαγή 0,69%
Τιμή € 7,85
Αλλαγή 0,64%
Τιμή € 0,68
Αλλαγή 0,59%
Τιμή € 344
Αλλαγή 0,58%
Τιμή € 4,39
Αλλαγή 0,57%
Τιμή € 1,795
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 1,94
Αλλαγή 0,52%
Τιμή € 1,32
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 13,51
Αλλαγή 0,37%
Τιμή € 14,3
Αλλαγή 0,35%
Τιμή € 7,64
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 11,84
Αλλαγή 0,25%
Τιμή € 4,28
Αλλαγή 0,23%
Τιμή € 2,16
Αλλαγή 0,23%
Τιμή € 9,98
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 5,22
Αλλαγή 0,19%
Τιμή € 5,69
Αλλαγή 0,18%
Τιμή € 6,49
Αλλαγή 0,15%
Τιμή € 1,703
Αλλαγή 0,15%
Τιμή € 8,693
Αλλαγή 0,12%
Τιμή € 0,374
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,96
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,33
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,35
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,59
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,34
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,15
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,378
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,634
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,351
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,166
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,815
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 21,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,315
Αλλαγή -0,43%
Τιμή € 2,3
Αλλαγή -0,43%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 4,18
Αλλαγή -0,48%
Τιμή € 3,898
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 36,5
Αλλαγή -0,65%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 0,89
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 1,72
Αλλαγή -0,69%
Τιμή € 7,05
Αλλαγή -0,70%
Τιμή € 1,32
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 6,55
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 2,58
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 1,8855
Αλλαγή -0,79%
Τιμή € 1,255
Αλλαγή -0,79%
Τιμή € 5,94
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 26,94
Αλλαγή -0,96%
Τιμή € 7,18
Αλλαγή -0,97%
Τιμή € 0,99
Αλλαγή -1,00%
Τιμή € 6,84
Αλλαγή -1,01%
Τιμή € 2,85
Αλλαγή -1,04%
Τιμή € 8,3
Αλλαγή -1,19%
Τιμή € 3,28
Αλλαγή -1,20%
Τιμή € 27,02
Αλλαγή -1,24%
Τιμή € 3,11
Αλλαγή -1,27%
Τιμή € 2,3
Αλλαγή -1,29%
Τιμή € 13,44
Αλλαγή -1,32%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή -1,36%
Τιμή € 2,7
Αλλαγή -1,46%
Τιμή € 0,905
Αλλαγή -1,63%
Τιμή € 5,86
Αλλαγή -1,68%
Τιμή € 1,17
Αλλαγή -1,68%
Τιμή € 12,42
Αλλαγή -1,74%
Τιμή € 0,497
Αλλαγή -1,78%
Τιμή € 2,23
Αλλαγή -2,19%
Τιμή € 11,05
Αλλαγή -2,21%
Τιμή € 3,86
Αλλαγή -2,28%
Τιμή € 1,68
Αλλαγή -2,33%
Τιμή € 0,332
Αλλαγή -2,35%
Τιμή € 10,28
Αλλαγή -2,47%
Τιμή € 1,16
Αλλαγή -2,52%
Τιμή € 0,306
Αλλαγή -2,55%
Τιμή € 1,09
Αλλαγή -2,68%
Τιμή € 1,62
Αλλαγή -4,14%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή -4,59%
Τιμή € 0,615
Αλλαγή -6,11%
Τιμή € 0,75
Αλλαγή -7,41%
Τιμή € 0,314
Αλλαγή -8,72%
Τιμή € 0,0585
Αλλαγή -10,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων