Ομόλογα

ΒΚΑΙΦΟ1

Ονομασία ομολόγου B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
19 Ιουλ 2019 95,9997 1,41 31.000 96 95,99 29.874,99 3 5,873
18 Ιουλ 2019 94,6625 0,62 8.000 95 94,1 7.601,6 6 6,286
17 Ιουλ 2019 94,0767 -0,06 24.000 95 94 22.654,32 8 6,471
16 Ιουλ 2019 94,1327 -0,59 8.000 94,5 94,0102 7.554,82 3 6,453
15 Ιουλ 2019 94,6949 -0,36 7.000 95,5 94,3157 6.648,86 4 6,276
12 Ιουλ 2019 95,0418 0,01 12.000 95,1 95 11.438,02 3 6,168
11 Ιουλ 2019 95,0368 0,14 112.000 96 94,902 106.733,78 11 6,169
10 Ιουλ 2019 94,9012 -2,16 17.000 95,001 94,72 16.170,61 6 6,212
9 Ιουλ 2019 96,9996 0,01 50.000 97 96,99 48.602,93 3 5,574
8 Ιουλ 2019 96,99 0,95 24.000 96,99 95 22.866,1 4 5,577
5 Ιουλ 2019 96,0817 1,49 2.000 96,0817 96,0817 1.925,21 1 5,85
4 Ιουλ 2019 94,6748 0,00 0 - - 0 0 6,282
3 Ιουλ 2019 94,6748 -0,06 32.000 95,0001 94,5 30.335,54 9 6,282
2 Ιουλ 2019 94,7303 0,00 0 - - 0 0 6,264
1 Ιουλ 2019 94,7303 -0,63 22.000 95,7 94,7303 20.951,48 5 6,264
28 Ιουν 2019 95,3306 -0,08 54.000 95,4 95,1 51.523,05 9 6,079
27 Ιουν 2019 95,4081 0,10 56.000 96,5 95,301 53.467,02 11 6,056
26 Ιουν 2019 95,31 -1,99 65.000 97 95,301 62.356,04 20 6,086
25 Ιουν 2019 97,25 0,00 35.000 97,25 97,2499 34.042,31 2 5,503
24 Ιουν 2019 97,2499 0,67 30.000 97,25 97,249 29.174,98 4 5,503
21 Ιουν 2019 96,6 2,22 1.000 96,6 96,6 990,75 1 5,697
20 Ιουν 2019 94,5 -1,97 2.000 94,5 94,5 1.939,23 1 6,335
19 Ιουν 2019 96,3977 0,00 0 - - 0 0 5,757
18 Ιουν 2019 96,3977 1,33 27.000 97 95,2 26.677,07 9 5,758
14 Ιουν 2019 95,1349 -1,25 15.000 95,501 94,1301 14.629,12 7 6,14
13 Ιουν 2019 96,34 0,01 9.000 96,5 96,34 8.889,49 2 5,776
12 Ιουν 2019 96,3334 0,00 0 - - 0 0 5,778
11 Ιουν 2019 96,3334 0,00 0 - - 0 0 5,778
10 Ιουν 2019 96,3334 -0,69 18.000 96,6 96 17.753,35 5 5,778
7 Ιουν 2019 97 0,00 0 - - 0 0 5,582

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων