Στους πίνακες που ακολουθούν, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους Χρονισμούς και τις Αργίες της Εκκαθάρισης και του Διακανονισμού, για τις Αγορές Αξιών και Παραγώγων:

Χρονισμοί Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Αγοράς Αξιών
Όνομα Αρχείου Αρχείο
- Χρονισμοί Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Αγοράς Αξιών
- Ειδικές Οδηγίες Εντολών Διακανονισμού

 

Χρονισμοί Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Αγοράς Παραγώγων
Όνομα Αρχείου Αρχείο
- Χρονισμοί Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Αγοράς Παραγώγων
- Χρονισμοί & Διαδικασίες Εκκαθάρισης για Δικαιώματα Προαίρεσης την ημέρα λήξης του Παραγώγου

 

Αργίες AthexClear
Όνομα Αρχείου Αρχείο
- Ημερολόγιο Συναλλαγών, Εκκαθάρισης & Διακανονισμού για το έτος 2023
- Ημερολόγιο Συναλλαγών, Εκκαθάρισης & Διακανονισμού για το έτος 2024
- Ημερολόγιο Συναλλαγών, Εκκαθάρισης & Διακανονισμού για το έτος 2025

 

Ημερολόγιο Ποινών Αδυναμίας Διακανονισμού (Settlement Discipline)
Όνομα Αρχείου Αρχείο
- Ημερολόγιο Ποινών Αδυναμίας Διακανονισμού (Settlement Discipline) για το έτος 2024

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων