Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE20K

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
19 Οκτ 2020 1.451,75 -0,48 309 1.460 1.442 94 1.452,25 3.387
16 Οκτ 2020 1.458,75 -0,36 634 1.473 1.455,5 166 1.457,75 3.287
15 Οκτ 2020 1.464 -2,07 1.240 1.495 1.453,75 321 1.458,75 2.992
14 Οκτ 2020 1.495 -0,47 1.526 1.507 1.484,75 168 1.497,25 2.642
13 Οκτ 2020 1.502 -0,46 1.805 1.517 1.497,5 174 1.508,5 1.873
12 Οκτ 2020 1.509 -2,33 347 1.532 1.501 67 1.511,5 727
9 Οκτ 2020 1.545 0,13 137 1.550 1.536 22 1.547,75 667
8 Οκτ 2020 1.543 0,98 60 1.548,5 1.520 14 1.540,5 591
7 Οκτ 2020 1.528 -0,26 91 1.528 1.519 12 1.522 578
6 Οκτ 2020 1.532 1,83 264 1.532 1.511 50 1.529 526
5 Οκτ 2020 1.504,5 1,11 258 1.504,5 1.493 24 1.507,25 386
2 Οκτ 2020 1.488 -1,05 80 1.489 1.475,75 10 1.485,75 307
1 Οκτ 2020 1.503,75 0,33 37 1.510,5 1.495,25 8 1.503,75 330
30 Σεπ 2020 1.498,75 0,86 34 1.498,75 1.482,5 5 1.499,5 306
29 Σεπ 2020 1.486 -1,23 18 1.487,25 1.485 6 1.493 285
28 Σεπ 2020 1.504,5 2,64 31 1.508,75 1.494 7 1.496 295
25 Σεπ 2020 1.465,75 -0,66 80 1.491,25 1.465,75 10 1.473 269
24 Σεπ 2020 1.475,5 -0,30 87 1.478 1.471 7 1.475,5 267
23 Σεπ 2020 1.480 -0,54 8 1.495 1.480 4 1.479,75 250
22 Σεπ 2020 1.488 -1,20 115 1.510,25 1.488 10 1.487,25 243
21 Σεπ 2020 1.506 -4,71 136 1.551,75 1.506 13 1.509,25 169
18 Σεπ 2020 1.580,5 -0,33 95 1.586,75 1.580,5 4 1.568,25 111
17 Σεπ 2020 1.585,75 -0,86 50 1.585,75 1.582 3 1.584,75 51
16 Σεπ 2020 1.599,5 0,20 0 0 0 0 1.579 21
15 Σεπ 2020 1.596,25 1,03 0 0 0 0 1.590,75 21
14 Σεπ 2020 1.580 2,93 21 1.580 1.573,75 2 1.591,25 21

FTSE20L

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
19 Οκτ 2020 1.452 -0,41 8 1.458,25 1.450 5 1.453,25 142
16 Οκτ 2020 1.458 -0,31 80 1.467 1.457,75 7 1.457,5 141
15 Οκτ 2020 1.462,5 -1,91 66 1.465,5 1.453,75 11 1.457,25 81
14 Οκτ 2020 1.491 -1,73 1 1.491 1.491 1 1.502,25 26
13 Οκτ 2020 1.517,25 0,43 0 0 0 0 1.507,75 25
12 Οκτ 2020 1.510,75 -2,44 25 1.511,5 1.510,75 2 1.510,75 25

FTSE21A

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE21C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE21F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE21I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων