Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE21B

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Ιαν 2021 1.854,75 -2,38 1.656 1.883 1.839 458 1.855 4.216
21 Ιαν 2021 1.900 -0,68 553 1.930 1.900 157 1.903 4.432
20 Ιαν 2021 1.913 0,10 512 1.930 1.900 130 1.907,5 4.366
19 Ιαν 2021 1.911 1,70 1.018 1.921 1.890 248 1.903,5 4.382
18 Ιαν 2021 1.879 -0,20 948 1.894 1.869 243 1.871,75 4.424
15 Ιαν 2021 1.882,75 -0,44 1.500 1.890 1.868 272 1.889,25 4.267
14 Ιαν 2021 1.891 -1,52 1.085 1.936,5 1.889 233 1.897,5 3.848
13 Ιαν 2021 1.920,25 1,19 2.052 1.927 1.893 213 1.920,5 3.234
12 Ιαν 2021 1.897,75 -0,12 1.661 1.922 1.889 120 1.898,75 1.930
11 Ιαν 2021 1.900 -2,73 269 1.922 1.894,5 67 1.908,5 395
8 Ιαν 2021 1.953,25 -0,42 347 1.970,5 1.932 65 1.951,5 332
7 Ιαν 2021 1.961,5 1,19 92 1.976 1.948 34 1.947,25 130
5 Ιαν 2021 1.938,5 -0,64 30 1.948 1.931 19 1.938 113
4 Ιαν 2021 1.951 0,37 97 1.969 1.941 15 1.973,5 105
31 Δεκ 2020 1.943,75 0,56 101 1.946 1.933,5 6 1.946 138
30 Δεκ 2020 1.933 -0,82 2 1.934 1.933 2 1.939 98
29 Δεκ 2020 1.949 0,26 6 1.964 1.949 6 1.941,5 98
28 Δεκ 2020 1.944 3,01 7 1.944 1.923 4 1.948,5 98
23 Δεκ 2020 1.887,25 0,87 84 1.891,25 1.873,5 9 1.890,75 91
22 Δεκ 2020 1.871 1,96 13 1.874,75 1.866,5 6 1.871,25 14
21 Δεκ 2020 1.835 -4,13 17 1.835 1.797,5 5 1.840,5 10
18 Δεκ 2020 1.914 1,18 5 1.915 1.910 4 1.915 9
17 Δεκ 2020 1.891,75 0,05 1 1.891,75 1.891,75 1 1.901,5 6
16 Δεκ 2020 1.890,75 -0,11 0 0 0 0 1.895 5
15 Δεκ 2020 1.892,75 0,52 0 0 0 0 1.874,75 5
14 Δεκ 2020 1.883 1,18 10 1.883 1.883 2 1.883,75 5

FTSE21C

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Ιαν 2021 1.853,5 -2,55 63 1.866,25 1.840 18 1.854 153
21 Ιαν 2021 1.902 -0,48 9 1.907,5 1.900 9 1.902,25 111
20 Ιαν 2021 1.911,25 -0,46 2 1.925,5 1.911,25 2 1.905,5 109
19 Ιαν 2021 1.920 2,67 49 1.920 1.899,25 12 1.903,75 109
18 Ιαν 2021 1.870 -0,05 16 1.886 1.870 10 1.870,75 86
15 Ιαν 2021 1.871 -2,49 37 1.879 1.871 3 1.891,25 79
14 Ιαν 2021 1.918,75 0,63 0 0 0 0 1.899,5 42
13 Ιαν 2021 1.906,75 0,16 0 0 0 0 1.922,5 42
12 Ιαν 2021 1.903,75 -0,68 60 1.917,5 1.902 3 1.900,75 42
11 Ιαν 2021 1.916,75 -2,24 24 1.917,75 1.904,25 3 1.906,5 22

FTSE21D

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE21F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE21I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE21L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων