Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE22E

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
16 Μαϊ 2022 2.065 -1,21 568 2.089,75 2.048,25 131 2.059,25 2.659
13 Μαϊ 2022 2.090,25 2,97 1.076 2.108 2.048 285 2.080,75 2.685
12 Μαϊ 2022 2.030 -2,07 1.002 2.067 2.000 252 2.033,5 2.702
11 Μαϊ 2022 2.073 -0,05 1.157 2.118,75 2.065 218 2.084 2.705
10 Μαϊ 2022 2.074 0,29 1.405 2.104,5 2.044 305 2.077,5 2.788
9 Μαϊ 2022 2.068 -0,59 630 2.098 2.058,25 198 2.047,25 2.835
6 Μαϊ 2022 2.080,25 -3,36 1.978 2.140 2.066 542 2.070,5 2.830
5 Μαϊ 2022 2.152,5 -1,39 825 2.225 2.151,5 283 2.154 3.216
4 Μαϊ 2022 2.182,75 0,13 867 2.193 2.170 154 2.175,25 3.084
3 Μαϊ 2022 2.180 -2,68 1.498 2.229 2.156,5 327 2.176 3.180
29 Απρ 2022 2.240 -0,04 854 2.261,5 2.225,25 189 2.230,25 3.636
28 Απρ 2022 2.241 0,71 855 2.270 2.236,25 173 2.238,25 3.732
27 Απρ 2022 2.225,25 -2,21 1.020 2.262 2.219 230 2.233,5 3.543
26 Απρ 2022 2.275,5 -1,71 841 2.316,75 2.275,5 215 2.290 3.380
21 Απρ 2022 2.315 1,16 458 2.325,5 2.306,25 110 2.317,75 3.240
20 Απρ 2022 2.288,5 2,17 1.127 2.301 2.250,75 220 2.294 3.258
19 Απρ 2022 2.240 0,52 420 2.250 2.223,5 114 2.246,75 3.266
14 Απρ 2022 2.228,5 -0,64 1.124 2.259 2.228,25 141 2.231 3.155
13 Απρ 2022 2.242,75 0,52 1.051 2.254 2.232,5 124 2.241,5 2.305
12 Απρ 2022 2.231,25 0,06 992 2.247,5 2.202 120 2.239 1.447
11 Απρ 2022 2.230 1,36 1.053 2.235 2.192 190 2.234 926
8 Απρ 2022 2.200 1,95 634 2.204,25 2.172 151 2.194,75 531
7 Απρ 2022 2.158 0,98 10 2.158 2.143 5 2.146 247
6 Απρ 2022 2.137 -1,16 24 2.144 2.137 12 2.133,5 241
5 Απρ 2022 2.162 0,14 25 2.183 2.155 19 2.151,25 240
4 Απρ 2022 2.159 0,65 12 2.160 2.155 8 2.154,25 232
1 Απρ 2022 2.145 1,13 5 2.149 2.140 5 2.145 229
31 Μαρ 2022 2.121 -0,66 8 2.159,25 2.121 5 2.126,25 226
30 Μαρ 2022 2.135 -1,31 52 2.163,5 2.126,5 10 2.138,75 226
29 Μαρ 2022 2.163,25 3,65 170 2.163,25 2.106 22 2.160,5 178

FTSE22F

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
16 Μαϊ 2022 2.069,75 -0,92 285 2.089,5 2.050,5 85 2.058,75 1.358
13 Μαϊ 2022 2.089 2,91 821 2.105,5 2.073,5 110 2.079,75 1.250
12 Μαϊ 2022 2.030 -2,59 478 2.063 2.020,5 111 2.031,5 879
11 Μαϊ 2022 2.084 0,19 916 2.115,5 2.064 145 2.082,75 714
10 Μαϊ 2022 2.080 0,73 359 2.104,75 2.050 52 2.077,5 545
9 Μαϊ 2022 2.065 -0,34 278 2.093,25 2.060 55 2.046,75 541
6 Μαϊ 2022 2.072 -3,53 369 2.130 2.050 62 2.067,25 444
5 Μαϊ 2022 2.147,75 -1,66 44 2.216,75 2.147,75 16 2.150,75 390
4 Μαϊ 2022 2.184 0,55 152 2.189 2.168 16 2.173 354
3 Μαϊ 2022 2.172 -4,05 235 2.226,25 2.171 25 2.173,75 245
29 Απρ 2022 2.263,75 1,00 3 2.263,75 2.263,75 1 2.234 175
28 Απρ 2022 2.241,25 0,50 44 2.262,5 2.241,25 6 2.237 175
27 Απρ 2022 2.230 -2,61 72 2.246,25 2.223,75 13 2.230,75 201
26 Απρ 2022 2.289,75 -1,39 46 2.314,75 2.289,75 10 2.290,5 210
21 Απρ 2022 2.322 1,33 23 2.322 2.310,25 4 2.320,5 173
20 Απρ 2022 2.291,5 2,15 170 2.291,5 2.258,75 15 2.294,5 154
19 Απρ 2022 2.243,25 0,31 44 2.248 2.232,5 6 2.247,5 78
14 Απρ 2022 2.236,25 -0,18 4 2.236,25 2.236,25 1 2.232,75 34
13 Απρ 2022 2.240,25 0,03 30 2.240,25 2.240,25 3 2.243,25 30

FTSE22G

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE22I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE22L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE23C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων