Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE21C

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
4 Μαρ 2021 1.961,5 0,13 566 1.971,75 1.943,5 147 1.969 5.341
3 Μαρ 2021 1.959 -0,36 1.436 1.996,5 1.959 343 1.965,5 5.375
2 Μαρ 2021 1.966 2,21 1.139 1.970,25 1.915 246 1.959,5 5.121
1 Μαρ 2021 1.923,5 2,08 1.339 1.941,25 1.900 348 1.920,25 5.230
26 Φεβ 2021 1.884,25 0,49 828 1.886 1.833,5 261 1.879,25 5.377
25 Φεβ 2021 1.875 2,01 1.416 1.876 1.841 353 1.874,25 5.127
24 Φεβ 2021 1.838 0,44 426 1.865 1.836 132 1.837,25 5.284
23 Φεβ 2021 1.830 -1,27 1.003 1.864 1.827,25 248 1.831 5.227
22 Φεβ 2021 1.853,5 0,03 415 1.872 1.830 158 1.858,25 5.063
19 Φεβ 2021 1.853 0,23 848 1.867,25 1.847 157 1.855,75 5.040
18 Φεβ 2021 1.848,75 -1,26 2.389 1.884 1.848,75 250 1.855 4.736
17 Φεβ 2021 1.872,25 -0,85 2.441 1.892 1.861 234 1.870,25 3.528
16 Φεβ 2021 1.888,25 -0,41 1.215 1.915 1.888,25 164 1.891,5 1.873
15 Φεβ 2021 1.896 2,56 1.323 1.898,5 1.863,75 235 1.896,75 1.218
12 Φεβ 2021 1.848,75 0,31 171 1.850,5 1.837,75 44 1.845,5 489
11 Φεβ 2021 1.843 1,54 170 1.855,25 1.821,75 61 1.842,25 393
10 Φεβ 2021 1.815 0,47 262 1.826 1.794,5 47 1.814 342
9 Φεβ 2021 1.806,5 -3,40 392 1.855,5 1.806,5 80 1.810,5 412
8 Φεβ 2021 1.870 2,45 95 1.870 1.846 26 1.859,75 200
5 Φεβ 2021 1.825,25 0,79 99 1.840 1.823,75 29 1.825,75 213
4 Φεβ 2021 1.811 -0,49 116 1.818 1.808 16 1.811 167
3 Φεβ 2021 1.820 0,94 82 1.828,75 1.802 14 1.818,25 176
2 Φεβ 2021 1.803 1,29 310 1.837,25 1.790 62 1.804,75 239
1 Φεβ 2021 1.780 -0,25 72 1.788 1.768 23 1.775,75 263
29 Ιαν 2021 1.784,5 -0,47 66 1.800,5 1.765,25 18 1.776 266
28 Ιαν 2021 1.793 2,30 145 1.793 1.720 17 1.793 261
27 Ιαν 2021 1.752,75 -3,70 50 1.827 1.752,75 16 1.757,75 184
26 Ιαν 2021 1.820 0,29 82 1.833 1.813,75 11 1.815,5 180
25 Ιαν 2021 1.814,75 -2,09 69 1.832 1.799,75 18 1.808,75 164
22 Ιαν 2021 1.853,5 -2,55 63 1.866,25 1.840 18 1.854 153

FTSE21D

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
4 Μαρ 2021 1.963 -0,09 45 1.966,75 1.948 13 1.966,5 153
3 Μαρ 2021 1.964,75 -0,22 26 1.987,75 1.964,75 17 1.964,25 136
2 Μαρ 2021 1.969 2,02 65 1.969 1.929 9 1.957,5 126
1 Μαρ 2021 1.930 3,39 5 1.932,5 1.928,5 4 1.918,5 73
26 Φεβ 2021 1.866,75 -0,44 43 1.874 1.850 4 1.878,25 73
25 Φεβ 2021 1.875 1,72 30 1.875 1.849,75 11 1.873,75 51
24 Φεβ 2021 1.843,25 0,37 89 1.860,25 1.843,25 11 1.837,5 71
23 Φεβ 2021 1.836,5 -1,53 28 1.858,75 1.833 8 1.827,75 27
22 Φεβ 2021 1.865 0,38 27 1.865 1.846 27 1.854,25 9
19 Φεβ 2021 1.858 -1,17 23 1.858 1.850,25 3 1.854,5 4
18 Φεβ 2021 1.880 -1,14 0 0 0 0 1.854,25 1
17 Φεβ 2021 1.901,75 -0,17 0 0 0 0 1.869,5 1
16 Φεβ 2021 1.905 2,71 1 1.905 1.905 1 1.890,75 1

FTSE21E

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE21F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE21I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE21L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων