Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE24F

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
13 Ιουν 2024 3.491 -1,24 488 3.536 3.489 128 3.496,75 3.818
12 Ιουν 2024 3.535 0,30 472 3.549 3.512,75 129 3.538,5 3.818
11 Ιουν 2024 3.524,5 -0,61 763 3.579 3.512,25 206 3.521 3.789
10 Ιουν 2024 3.546 0,18 718 3.555,75 3.485,5 197 3.543,5 3.794
7 Ιουν 2024 3.539,5 0,55 415 3.550 3.518,25 130 3.539 3.809
6 Ιουν 2024 3.520,25 0,69 1.000 3.554,75 3.519 247 3.522 3.842
5 Ιουν 2024 3.496 1,72 1.219 3.505 3.437,75 275 3.499 3.517
4 Ιουν 2024 3.437 -1,65 1.408 3.498,75 3.432,5 187 3.443,5 3.199
3 Ιουν 2024 3.494,75 1,00 239 3.521 3.479 102 3.495 3.742
31 Μαϊ 2024 3.460 -0,80 473 3.481 3.455,25 126 3.459,5 3.741
30 Μαϊ 2024 3.487,75 0,02 599 3.510,75 3.471,75 170 3.486,5 3.653
29 Μαϊ 2024 3.487 -2,35 823 3.569 3.487 218 3.496,25 3.620
28 Μαϊ 2024 3.571 -0,49 347 3.599 3.568,25 89 3.575,5 3.731
27 Μαϊ 2024 3.588,5 -0,13 297 3.629,75 3.588,5 112 3.592,25 3.752
24 Μαϊ 2024 3.593 -0,08 595 3.594 3.558,25 164 3.592,75 3.717
23 Μαϊ 2024 3.596 0,30 329 3.606,75 3.587 75 3.594,25 3.884
22 Μαϊ 2024 3.585,25 -1,64 435 3.627 3.585,25 129 3.590,5 3.856
21 Μαϊ 2024 3.645 -0,67 199 3.652 3.635,25 56 3.642,25 3.802
20 Μαϊ 2024 3.669,75 1,25 295 3.669,75 3.641,5 92 3.658,25 3.726
17 Μαϊ 2024 3.624,5 0,25 1.355 3.659 3.607 192 3.621 3.701
16 Μαϊ 2024 3.615,5 -0,12 1.818 3.620 3.600 127 3.612 3.229
15 Μαϊ 2024 3.620 1,60 1.540 3.620 3.579,5 111 3.617,25 1.873
14 Μαϊ 2024 3.563 0,08 1.215 3.571 3.552,75 78 3.566,25 1.062
13 Μαϊ 2024 3.560 -1,25 135 3.597,5 3.559 31 3.578 310
10 Μαϊ 2024 3.605 0,42 9 3.605 3.592,5 9 3.603,25 267
9 Μαϊ 2024 3.590 0,34 176 3.595 3.567 22 3.591 261
8 Μαϊ 2024 3.578 1,40 116 3.588 3.565 26 3.583,5 248
2 Μαϊ 2024 3.528,75 0,15 27 3.535,25 3.528,75 8 3.524,75 185
30 Απρ 2024 3.523,5 -0,21 95 3.535,5 3.517,25 11 3.512,5 206
29 Απρ 2024 3.531 0,03 26 3.531 3.512 8 3.533,5 231

FTSE24G

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
13 Ιουν 2024 3.449,75 -1,69 77 3.494 3.430 25 3.457,25 334
12 Ιουν 2024 3.509 0,63 124 3.510,5 3.479,75 21 3.501,5 364
11 Ιουν 2024 3.487 -0,51 141 3.545 3.487 35 3.485,75 336
10 Ιουν 2024 3.505 0,02 329 3.516 3.460,5 50 3.505,25 409
7 Ιουν 2024 3.504,25 0,29 111 3.515,25 3.484 28 3.507,5 370
6 Ιουν 2024 3.494 0,61 184 3.519,75 3.494 33 3.494,5 318
5 Ιουν 2024 3.472,75 1,43 117 3.472,75 3.425,5 17 3.467,5 225
4 Ιουν 2024 3.423,75 -1,20 40 3.436 3.420 5 3.411,75 196
3 Ιουν 2024 3.465,25 0,44 6 3.470,5 3.455,75 6 3.459,75 222
31 Μαϊ 2024 3.450 0,12 20 3.450 3.440 7 3.438 222
30 Μαϊ 2024 3.446 -0,43 104 3.463,25 3.442 11 3.455 211
29 Μαϊ 2024 3.461 -2,28 101 3.501 3.461 14 3.461,5 168
28 Μαϊ 2024 3.541,75 -0,71 47 3.550,5 3.541,75 6 3.543,75 189
27 Μαϊ 2024 3.567 0,96 52 3.592 3.566,25 8 3.558,5 179
24 Μαϊ 2024 3.533 -0,76 1 3.533 3.533 1 3.556,25 142
23 Μαϊ 2024 3.560 0,16 21 3.567 3.560 2 3.559 141
22 Μαϊ 2024 3.554,25 -1,86 6 3.563 3.551 6 3.553,5 121
21 Μαϊ 2024 3.621,75 -0,08 0 0 0 0 3.606 124
20 Μαϊ 2024 3.624,5 1,54 21 3.624,5 3.621 2 3.621,75 124
17 Μαϊ 2024 3.569,5 -0,05 132 3.612,75 3.569,5 12 3.583,5 104
16 Μαϊ 2024 3.571,25 -0,10 20 3.571,25 3.571,25 1 3.567,5 20

FTSE24H

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE25C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων