Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΣΜΕ

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
FTSE21L 2.115,5 4 2.119 19 2.120,5 22,25 1,06 10 0 11:25:44
FTSE22A 2.112,25 20 2.120 1 2.117 20 0,95 9 0 11:25:44
FTSE22B 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:13
FTSE22C 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:07
FTSE22F 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:08
FTSE22I 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:06

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων