Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΣΜΕ

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
FTSE20H 1.530 2 1.531 1 1.530 22,25 1,48 5 0 17:00:19
FTSE20I 1.521,25 1 1.535 10 1.530 23 1,53 1 0 17:00:40
FTSE20J 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:19
FTSE20L 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:14
FTSE21C 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:13
FTSE21F 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:23

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων