Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΣΜΕ

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
FTSE20K 0 0 0 0 1.428 -31 -2,12 5 0 18:42:04
FTSE20L 0 0 0 0 1.424 -33,75 -2,32 1 0 18:42:04
FTSE21A 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:05
FTSE21C 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:05
FTSE21F 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:05
FTSE21I 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:05

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων