Η ΕΛΚΑΤ είναι Μέλος του Συστήματος πληρωμών TARGET2  (της ΕΚΤ και των Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωζώνης), και μέσω επικουρικού συστήματος (Ancillary System - ANSI) παρέχει υπηρεσίες χρηματικών πληρωμών σε πραγματικό χρόνο (real time) στους Συμμετέχοντες της  Αγοράς ΧΑ..

Για την εκπλήρωση της διαδικασίας του χρηματικού διακανονισμού αξιών  χρησιμοποιείται  ένας (1) χρηματικός λογαριασμός στο όνομα του Εκκαθαριστικού Μέλους σε χρήμα κεντρικής τράπεζας μέσω του Συστήματος πληρωμών TARGET2.

Το σύστημα εκκαθάρισης παρέχει στα Εκκαθαριστικά Μέλη αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις χρηματικές υποχρεώσεις ημέρας, το υπολειπόμενο χρηματικό ποσό, τις υποχρεώσεις διακανονισμού που έχουν μεταφέρει σε Χειριστές/Θεματοφύλακες, τις συνολικές κινήσεις ημέρας και τις ενεργές πληρωμές για τις υπολειπόμενες ημέρες διακανονισμού.

 

Χρονισμοί

Ημερολόγιο του Διακανονισμού, Ποινών Αδυναμίας Διακανονισμού και Φόρου Συναλλαγών πώλησης 2022
 
Ημερολόγιο του Διακανονισμού, Ποινών Αδυναμίας Διακανονισμού και Φόρου Συναλλαγών πώλησης 2022

 

 
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων