Μετοχές

stock-select

ΠΡΕΜΙΑ

Ονομασία μετοχής PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Δραστηριότητα H PREMIA Properties δραστηριοποιείται στη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της Εταιρείας περιλαμβάνει ακίνητα στου κλάδους των logistics, των κτιρίων κοινωνικού χαρακτήρα (εκπαίδευση) καθώς και εμπορικών ακινήτων τύπου big-box (σούπερ μάρκετ).
Έτος Ίδρυσης 1991
Διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας 59
Ταχ Κωδ:11521
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-6967600
Telefax (210)-6967601
Ιστοσελίδα http://www.premia.gr
Email info@premia.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ROSEEN A FRANK (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΡΚΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΙΚΛΟΣ Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΙΤΣΙΚΑ Γ ΡΕΒΕΚΚΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) STERNER STENHUS GREECE AB (52,32%)
ERIK SELIN (17,22%)
ΤΣΙΚΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (9,81%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ελένη Κοπελούσου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ελένη Κοπελούσου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 4 Ιαν 2008
Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία / Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. (19 Ιουν 2023)
Συμμετοχή σε δείκτες ATHEX_ESG   FTSE_RE   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM   ΣΑΓΔ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΠΡΕΜΙΑΟ1
ΠΡΕΜΙΑ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 98.802.201,71

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων