Μετοχές

ΠΡΕΜΙΑ

Ονομασία μετοχής PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
24 Μαϊ 2024 1,196 0,67 80.026 1,198 1,178 95.144,92 114 1,19
23 Μαϊ 2024 1,188 0,34 36.253 1,19 1,178 42.921,56 62 1,184
22 Μαϊ 2024 1,184 0,85 156.543 1,198 1,174 185.180,54 147 1,178
21 Μαϊ 2024 1,174 -2,00 50.528 1,2 1,172 60.141,16 138 1,2
20 Μαϊ 2024 1,198 0,50 72.453 1,23 1,192 86.221,71 150 1,22
17 Μαϊ 2024 1,192 -0,17 339.956 1,256 1,192 414.393,71 551 1,198
16 Μαϊ 2024 1,194 1,19 159.480 1,2 1,172 190.099,48 210 1,178
15 Μαϊ 2024 1,18 4,06 239.516 1,18 1,13 276.955,46 309 1,14
14 Μαϊ 2024 1,134 -0,35 63.553 1,15 1,128 72.116,8 134 1,14
13 Μαϊ 2024 1,138 -0,87 62.259 1,154 1,138 71.393,74 118 1,148
10 Μαϊ 2024 1,148 0,17 72.321 1,168 1,148 83.387,11 129 1,168
9 Μαϊ 2024 1,146 -1,04 14.704 1,166 1,146 16.985,01 56 1,166
8 Μαϊ 2024 1,158 -1,03 33.645 1,17 1,158 39.091,1 98 1,17
2 Μαϊ 2024 1,17 1,39 43.570 1,17 1,15 50.588,49 137 1,15
30 Απρ 2024 1,154 0,70 93.040 1,174 1,146 107.541,68 137 1,15
29 Απρ 2024 1,146 -1,04 35.877 1,17 1,146 41.595,04 81 1,164
26 Απρ 2024 1,158 0,52 39.534 1,168 1,154 45.889,9 108 1,154
25 Απρ 2024 1,152 -1,03 21.253 1,166 1,152 24.596,79 45 1,166
24 Απρ 2024 1,164 0,34 36.995 1,168 1,156 42.964,88 106 1,162
23 Απρ 2024 1,16 1,75 203.942 1,168 1,138 235.421,9 329 1,138
22 Απρ 2024 1,14 0,18 57.675 1,148 1,13 65.759,9 164 1,148
19 Απρ 2024 1,138 0,71 113.851 1,144 1,128 129.202,14 209 1,13
18 Απρ 2024 1,13 0,36 73.967 1,134 1,126 83.645,41 176 1,134
17 Απρ 2024 1,126 0,90 36.362 1,126 1,112 40.702,88 78 1,112
16 Απρ 2024 1,116 -1,59 33.698 1,14 1,112 37.903,51 105 1,14
15 Απρ 2024 1,134 -1,05 44.838 1,144 1,13 50.894,84 92 1,138
12 Απρ 2024 1,146 -0,69 33.084 1,168 1,146 38.208,27 92 1,156
11 Απρ 2024 1,154 -0,86 51.513 1,17 1,15 59.946,19 201 1,16

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων