Κατηγορίες Αναμεταδοτών Πληροφορίας ATHEX

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX

ATHEX DATA VENDOR

 • Οποιαδήποτε νομική οντότητα που υπογράφει σύμβαση αναμετάδοσης πληροφορίας ATHEX απευθείας με το Χρηματιστήριο Αθηνών,
 • Συνδέεται απευθείας με το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX), με σκοπό τη λήψη της χρηματιστηριακής πληροφορίας προς αναμετάδοση είτε εσωτερικά είτε σε πελάτες του,
 • Είναι υπεύθυνος για την αποστολή αναφορών δραστηριότητας και πληρωμών προς το ATHEX.

ATHEX SUBVENDOR

 • Οποιαδήποτε νομική οντότητα, πελάτης του Data Vendor, που υπογράφει σύμβαση αναμετάδοσης πληροφορίας ATHEX απευθείας με το Χρηματιστήριο Αθηνών,
 • Συνδέεται εμμέσως με το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) λαμβάνοντας την πληροφορία data feed από τον ATHEX Data Vendor,
 • Δεν επιτρέπεται να αναμεταδίδει την πληροφορία data feed σε άλλους Data Vendors ή ATHEX Subvendors,
 • Είναι υπεύθυνος για την αποστολή αναφορών δραστηριότητας και πληρωμών προς το ATHEX.

ATHEX ΜΕΛΟΣ

 • Οποιαδήποτε εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή πιστωτικό ίδρυμα με την ιδιότητα του Μέλους του ATHEX, που  υπογράφει σύμβαση αναμετάδοσης πληροφορίας ATHEX απευθείας με το Χρηματιστήριο Αθηνών,
 • Συνδέεται είτε απευθείας με το ATHEX είτε μέσω κάποιου ATHEX Data Vendor σκοπό τη λήψη της χρηματιστηριακής πληροφορίας προς αναμετάδοση είτε εσωτερικά είτε σε πελάτες του στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
 • Δεν επιτρέπεται να αναμεταδίδει την πληροφορία data feed σε άλλους ATHEX Data Vendors ή Subvendors,
 • Είναι υπεύθυνος για την αποστολή αναφορών δραστηριότητας και πληρωμών προς το ATHEX.

 

 Τίτλος Τύπος Αρχείου
 Μοντέλο Αναμετάδοσης Data Feed ATHEX

 

Επίσης, σας παρακαλούμε διαβάστε το έντυπο ATHEX DATA FEED ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων