Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (21 Ιαν 2022)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΤΕΝΕΡΓ 12,9 -2,71 46 687.484.104,06 21,33 1
ΑΔΜΗΕ 2,58 -0,77 49 293.294.400 9,1 1
ΕΥΔΑΠ 7,82 -1,76 39 324.803.700 10,08 1
ΕΥΑΠΣ 4,68 0,86 21 35.675.640 1,11 1
ΔΕΗ 8,8 -1,35 56 1.882.496.000 58,39 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων