Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (28 Νοε 2022)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΤΕΝΕΡΓ 19,84 -0,75 46 1.057.339.893,376 32,7836 1
ΑΔΜΗΕ 1,72 -0,58 49 195.529.600 6,0625 1
ΕΥΔΑΠ 6,96 -1,42 39 289.083.600 8,9632 1
ΕΥΑΠΣ 3,52 0 21 26.832.960 0,832 1
ΔΕΗ 6,57 -3,1 66 1.656.428.400 51,3587 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων