Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (6 Φεβ 2023)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΒΙΟ 4,46 -2,19 17 196.517.676,79 0,6501 1
TITC 14,6 0,41 53 606.082.525,55 2,005 1
ΕΕΕ 21,91 -1,22 54 2.536.701.778,917 8,3918 0,576
ΟΤΕ 14,53 -0,14 45 2.612.372.196,883 8,6422 0,921
ΑΡΑΙΓ 6,97 2,5 41 257.670.521,67 0,8524 1
ΤΕΝΕΡΓ 18,83 -0,37 46 1.003.513.618,562 3,3198 1
ΣΑΡ 7,6 -2,69 49 260.223.750,416 0,8609 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,22 1,83 24 185.516.700,264 0,6137 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 11,86 -0,67 63 772.758.145,694 2,5564 1
ΜΥΤΙΛ 23,92 -0,33 74 2.529.287.862,629 8,3673 1
ΛΑΜΔΑ 6,16 -2,22 48 522.575.118,912 1,7288 1
ΕΛΧΑ 1,722 -0,46 16 103.386.561,775 0,342 1
ΑΛΦΑ 1,25 -0,4 89 2.612.381.159,7 8,6422 1
ΜΠΕΛΑ 16,9 0,54 81 1.862.522.040,951 6,1615 1
ΕΤΕ 4,439 1,35 60 2.436.252.338,5 8,0595 1
ΠΕΙΡ 1,956 2,95 55 1.345.145.058,503 4,45 1
ΕΥΡΩΒ 1,3355 1,17 67 3.320.258.573,996 10,984 1
ΕΛΠΕ 7,78 0,65 20 475.568.347,86 1,5733 1
ΚΟΥΕΣ 5,05 -2,88 26 140.783.389,344 0,4657 1
ΟΤΟΕΛ 10,7 2,1 40 208.113.989,92 0,6885 1
ΕΥΔΑΠ 7,19 -0,14 39 298.636.650 0,9879 1
ΟΠΑΠ 14,22 -1,66 52 2.686.695.042,19 8,888 1
ΜΟΗ 22,3 -2,02 51 1.259.934.831,54 4,1681 1
ΔΕΗ 7,465 -0,8 66 1.882.075.800 6,2262 1
ΟΛΠ 17,42 0,69 26 113.230.000 0,3746 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων