Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (28 Ιαν 2022)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΒΙΟ 4,7 -0,74 21 255.820.294,107 0,97 1
TITC 13,9 -1,7 53 577.023.774,325 2,2 1
ΕΕΕ 29,2 -1,58 54 2.577.587.426,122 9,81 0,44
ΟΤΕ 17,15 -0,92 50 2.702.908.588,58 10,29 0,69
ΑΡΑΙΓ 5,29 -2,04 41 195.563.423,19 0,74 1
ΤΕΝΕΡΓ 12,92 1,89 46 688.549.970,888 2,62 1
ΑΔΜΗΕ 2,465 -0,6 49 280.221.200 1,07 1
ΣΑΡ 8,69 0,58 49 297.545.314,62 1,13 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,26 0,4 44 193.037.647,572 0,73 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 9,3 -1,06 63 605.957.061,969 2,31 1
ΜΥΤΙΛ 15,09 -1,31 74 1.595.608.438,423 6,07 1
ΛΑΜΔΑ 6,99 -1,83 48 592.987.026,168 2,26 1
ΕΛΧΑ 1,92 -0,72 16 115.274.215,219 0,44 1
ΑΛΦΑ 1,275 -1,16 89 2.662.102.049,821 10,13 1
ΜΠΕΛΑ 12,98 -3,13 81 1.430.505.094,174 5,45 1
ΕΤΕ 3,402 0,68 60 1.867.116.570,304 7,11 1
ΠΕΙΡ 1,468 -0,81 55 1.009.546.495,85 3,84 1
ΕΥΡΩΒ 0,976 -0,63 67 2.425.495.118,26 9,23 1
ΕΛΠΕ 6,43 -2,58 20 393.046.847,91 1,5 1
ΚΟΥΕΣ 18,96 -0,21 26 176.188.320,922 0,67 1
ΕΥΔΑΠ 7,5 -0,53 39 311.512.500 1,19 1
ΟΠΑΠ 12,94 -1,9 56 2.556.937.798,117 9,73 1
ΜΟΗ 14,17 -2,34 51 800.595.361,566 3,05 1
ΔΕΗ 8,62 -1,6 56 1.843.990.400 7,02 1
ΟΛΠ 17,4 -0,57 26 113.100.000 0,43 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων