Ομόλογα

ΜΛΣΟ3

Ονομασία ομολόγου M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)
Εκδότης M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
28 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 174,161
27 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 171,308
24 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 163,299
23 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 160,799
22 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 158,377
21 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 156,03
20 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 153,753
17 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 147,321
16 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 145,299
15 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 143,334
14 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 141,424
13 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 139,567
10 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 134,287
9 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 132,618
8 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 130,993
2 Μαϊ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 122,052
30 Απρ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 119,349
29 Απρ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 118,044
26 Απρ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 114,304
25 Απρ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 113,112
24 Απρ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 111,946
23 Απρ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 110,805
22 Απρ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 109,688
19 Απρ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 106,477
18 Απρ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 105,45
17 Απρ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 104,444
16 Απρ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 103,458
15 Απρ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 102,491
12 Απρ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 99,704
11 Απρ 2024 74 0,00 0 - - 0 0 98,81

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων