Ομόλογα

ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1

Ονομασία ομολόγου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
24 Μαϊ 2024 99,95 0,00 0 - - 0 0 3,217
23 Μαϊ 2024 99,95 0,30 2.000 99,95 99,95 2.010,63 1 3,217
22 Μαϊ 2024 99,65 0,13 48.000 99,65 99,51 48.032,33 4 3,5
21 Μαϊ 2024 99,5202 -0,48 6.000 99,521 99,52 6.003,47 2 3,621
20 Μαϊ 2024 100 0,30 50.000 100 100 50.263,33 2 3,171
17 Μαϊ 2024 99,6973 0,00 55.000 99,7 99,69 55.117,13 3 3,452
16 Μαϊ 2024 99,6939 0,18 31.000 99,7 99,51 31.061,56 2 3,455
15 Μαϊ 2024 99,51 -0,01 5.000 99,51 99,51 4.999,09 1 3,624
14 Μαϊ 2024 99,52 -0,28 2.000 99,52 99,52 1.999,62 2 3,614
13 Μαϊ 2024 99,8 -0,20 33.000 99,8 99,8 33.082,45 1 3,356
10 Μαϊ 2024 100 0,56 68.000 100 99,7 68.106,14 4 3,174
9 Μαϊ 2024 99,4429 0,00 0 - - 0 0 3,679
8 Μαϊ 2024 99,4429 0,01 21.000 99,5 99,1 20.965,95 2 3,678
2 Μαϊ 2024 99,4333 -0,17 120.000 99,6 98,6 119.780,83 2 3,68
30 Απρ 2024 99,6 0,00 0 - - 0 0 3,53
29 Απρ 2024 99,6 0,00 50.000 99,6 99,6 49.953,61 1 3,529
26 Απρ 2024 99,5999 0,40 17.000 99,5999 99,5999 16.980,48 1 3,527
25 Απρ 2024 99,2 0,35 53.000 99,2 99,2 52.721,38 2 3,877
24 Απρ 2024 98,8509 -0,25 53.000 99,1 98,7 52.518,94 2 4,182
23 Απρ 2024 99,1 -0,39 22.000 99,1 99,1 21.852,69 3 3,961
22 Απρ 2024 99,49 0,44 30.000 99,49 98,5 29.813,83 2 3,62
19 Απρ 2024 99,0567 0,00 0 - - 0 0 3,991
18 Απρ 2024 99,0567 -0,35 36.000 99,5 98,5 35.731,51 4 3,989
17 Απρ 2024 99,4 0,00 0 - - 0 0 3,692
16 Απρ 2024 99,4 0,13 7.000 99,4 99,4 6.968,75 1 3,691
15 Απρ 2024 99,275 -0,03 3.000 99,35 99,2 2.982,53 3 3,797
12 Απρ 2024 99,3 0,00 25.000 99,3 99,3 24.857,92 1 3,772
11 Απρ 2024 99,3 0,09 29.000 99,3 99,3 28.832 4 3,771
10 Απρ 2024 99,2125 0,00 0 - - 0 0 3,843
9 Απρ 2024 99,2125 -0,29 4.000 99,22 99,21 3.971,57 2 3,842

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων