Ομόλογα

ΑΡΑΙΓΟ1

Ονομασία ομολόγου ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
18 Απρ 2024 97,9 -0,35 21.000 98 97,9 20.656,1 3 4,025
17 Απρ 2024 98,24 0,53 30.000 98,3 98,1999 29.586 3 3,862
16 Απρ 2024 97,721 -0,32 61.000 98,28 97,53 59.835,54 9 4,109
15 Απρ 2024 98,032 -0,02 51.000 98,05 98,0001 50.179,91 5 3,959
12 Απρ 2024 98,05 -0,05 10.000 98,05 98,05 9.840 1 3,948
11 Απρ 2024 98,1004 0,09 8.000 98,101 98,1 7.875,23 3 3,923
10 Απρ 2024 98,01 -0,14 52.000 98,3 98,01 51.187,1 5 3,965
9 Απρ 2024 98,15 -0,21 85.000 98,38 98,01 83.721,4 10 3,898
8 Απρ 2024 98,3556 -0,14 27.000 98,4 98,25 26.634,3 4 3,8
5 Απρ 2024 98,49 -0,19 22.000 98,49 98,49 21.729,4 3 3,735
4 Απρ 2024 98,6813 -0,08 48.000 98,79 98,5 47.496,6 4 3,645
3 Απρ 2024 98,7616 0,33 102.000 98,79 98,5 100.981,59 6 3,607
2 Απρ 2024 98,4357 -0,47 14.000 98,5 98,2 13.813,2 3 3,759
28 Μαρ 2024 98,8959 0,40 63.000 98,95 98,5 62.443 8 3,543
27 Μαρ 2024 98,5 0,18 15.000 98,5 98,5 14.806,5 1 3,725
26 Μαρ 2024 98,3214 0,02 7.000 98,35 98,3 6.893,7 3 3,807
22 Μαρ 2024 98,3 -0,05 10.000 98,3 98,3 9.845 1 3,814
21 Μαρ 2024 98,3522 0,32 23.000 98,4 98 22.653,2 5 3,789
20 Μαρ 2024 98,0338 0,03 29.000 98,3 97,8 28.458,8 4 3,936
19 Μαρ 2024 98 0,22 5.000 98 98 4.904,5 1 3,95
15 Μαρ 2024 97,7892 -0,62 74.000 98 97,7 72.423,2 5 4,044
14 Μαρ 2024 98,4 0,07 51.000 98,4 98,1 50.119,7 5 3,763
13 Μαρ 2024 98,3346 0,14 85.000 98,4 97,61 83.487,9 11 3,792
12 Μαρ 2024 98,2 0,67 13.000 98,2 97,9 12.738,6 2 3,853
11 Μαρ 2024 97,5505 -0,36 18.000 97,5511 97,55 17.560,88 3 4,15
8 Μαρ 2024 97,9 0,04 17.000 97,9 97,9 16.643 3 3,987
7 Μαρ 2024 97,8612 -0,48 60.000 98,688 97,391 59.802,7 9 4,004
6 Μαρ 2024 98,333 0,95 65.000 98,7 97,39 65.073,43 5 3,789
5 Μαρ 2024 97,4044 0,15 16.000 97,5 97,36 15.867,9 3 4,211
4 Μαρ 2024 97,2584 -0,81 23.000 97,2603 97,25 22.774,24 6 4,277

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων