Ομόλογα

Δ180620Α2

Ονομασία ομολόγου ΟΕΔ-ΣΤΘ-180630-10Χ-1,500-1,000
Εκδότης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
29 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
28 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
27 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
24 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
23 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
22 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
21 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
20 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
17 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
16 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
15 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
14 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
13 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
10 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
9 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
8 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
2 Μαϊ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
30 Απρ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
29 Απρ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
26 Απρ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
25 Απρ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
24 Απρ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
23 Απρ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
22 Απρ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
19 Απρ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
18 Απρ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
17 Απρ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
16 Απρ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
15 Απρ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0
12 Απρ 2024 99,375 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων