Ομόλογα

ΜΟΗΟ1

Ονομασία ομολόγου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
26 Φεβ 2024 91,4454 0,57 52.000 91,7 90,8 47.979,73 13 4,09
23 Φεβ 2024 90,9235 -0,41 19.000 91,4 90,8 17.430,9 7 4,239
22 Φεβ 2024 91,2955 0,23 134.000 91,5 90,8 123.425,13 12 4,129
21 Φεβ 2024 91,09 0,03 123.000 91,1 91,01 112.935,15 17 4,188
20 Φεβ 2024 91,0658 -0,42 55.000 91,35 91 50.521,63 15 4,193
19 Φεβ 2024 91,446 0,04 5.000 91,5 91,41 4.611,62 2 4,081
16 Φεβ 2024 91,4091 -0,10 45.000 91,45 91,31 41.485,6 7 4,088
15 Φεβ 2024 91,5048 -0,32 202.000 91,8 91,1 186.406,88 16 4,06
14 Φεβ 2024 91,8 -0,22 24.000 91,8 91,8 22.214,4 2 3,973
13 Φεβ 2024 92,0011 0,00 91.000 92,01 92 84.407,81 7 3,914
12 Φεβ 2024 92,0001 0,00 134.000 92,3 92 124.444,27 7 3,914
9 Φεβ 2024 92 0,33 77.000 92,1 91,6 71.230,51 6 3,91
8 Φεβ 2024 91,7009 -0,29 166.000 92,2 91,6 153.450,07 20 3,995
7 Φεβ 2024 91,9667 0,11 41.000 92,2 91,9 38.052,45 7 3,918
6 Φεβ 2024 91,8621 -0,15 19.000 91,98 91,8 17.590,18 7 3,946
5 Φεβ 2024 92 0,14 87.000 92 91,8 80.607,98 14 3,906
2 Φεβ 2024 91,8677 -0,14 102.000 92 91,85 94.426,37 8 3,94
1 Φεβ 2024 92 0,31 1.000 92 92 927,02 1 3,902
31 Ιαν 2024 91,7138 0,01 29.000 91,85 91,5302 26.795,98 7 3,982
30 Ιαν 2024 91,7069 0,04 16.000 91,8 91,61 14.782,03 5 3,983
29 Ιαν 2024 91,674 -0,03 25.000 91,98 91,6001 23.087,39 7 3,991
26 Ιαν 2024 91,7039 -0,02 67.000 92,3999 91,6 61.890,68 9 3,979
25 Ιαν 2024 91,725 -0,16 8.000 91,9 91,7 7.391,2 4 3,972
24 Ιαν 2024 91,875 0,34 2.000 92,2 91,55 1.850,48 2 3,929
23 Ιαν 2024 91,564 -0,47 10.000 91,7 91,515 9.220,79 4 4,016
22 Ιαν 2024 92 -0,05 16.000 92 91,8 14.799,28 4 3,891
19 Ιαν 2024 92,05 0,05 3.000 92,1 92 2.780 3 3,874
18 Ιαν 2024 92 0,00 37.000 92 92 34.272,38 9 3,887
17 Ιαν 2024 92 0,00 32.000 92,39 92 29.674,91 4 3,886
16 Ιαν 2024 92 0,39 64.000 92 91,55 59.122,84 13 3,885

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων