Ομόλογα

ΟΤΟΕΛΟ1

Ονομασία ομολόγου AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
24 Μαϊ 2024 99,7 -0,28 10.000 99,9999 99,7 10.133,75 3 4,265
23 Μαϊ 2024 99,9796 0,69 59.000 100 99,6 59.858,61 5 4,195
22 Μαϊ 2024 99,2963 -0,20 24.000 99,95 99,11 24.176,77 6 4,367
21 Μαϊ 2024 99,5 0,08 15.000 99,5 99,5 15.139,27 4 4,316
20 Μαϊ 2024 99,425 -0,15 76.000 99,5 99 76.395,18 13 4,336
17 Μαϊ 2024 99,5714 0,07 38.000 99,75 99,3 38.327,85 8 4,3
16 Μαϊ 2024 99,5 0,00 47.000 99,5 99,46 47.415,74 9 4,319
15 Μαϊ 2024 99,5 0,00 162.000 100 99,0101 162.823,72 15 4,319
14 Μαϊ 2024 99,5 0,03 18.000 99,9999 99,5 18.160,25 4 4,319
13 Μαϊ 2024 99,4653 -0,83 56.000 100,32 99 56.447,61 16 4,329
10 Μαϊ 2024 100,3 0,10 20.000 100,39 99,5 20.224,34 7 4,122
9 Μαϊ 2024 100,2 0,20 13.000 100,2 100,17 13.195,45 4 4,147
8 Μαϊ 2024 100 1,11 3.000 100 99,05 3.028,75 2 4,197
2 Μαϊ 2024 98,9 -0,25 19.000 99,1 98,9 19.055,01 7 4,476
30 Απρ 2024 99,15 -0,20 1.000 99,15 99,15 1.004,01 1 4,413
29 Απρ 2024 99,35 0,07 25.000 99,35 99,1 25.111,92 13 4,364
26 Απρ 2024 99,2778 0,16 14.000 100 99,1 14.066,97 5 4,383
25 Απρ 2024 99,12 -0,03 128.000 99,25 99,01 128.259,78 14 4,423
24 Απρ 2024 99,15 -0,62 24.000 99,5 99,005 24.087,73 11 4,416
23 Απρ 2024 99,7645 0,46 31.000 100 99,7 31.267,35 7 4,263
22 Απρ 2024 99,3089 -0,46 53.000 100 99,25 53.255,24 12 4,377
19 Απρ 2024 99,77 -0,28 5.000 99,8 99,75 5.042,22 3 4,264
18 Απρ 2024 100,05 0,05 6.000 100,3 100 6.066,75 2 4,195
17 Απρ 2024 100 -0,20 4.000 100 100 4.041,08 2 4,208
16 Απρ 2024 100,2 -0,10 21.000 100,45 100,2 21.282,21 7 4,159
15 Απρ 2024 100,3 0,25 17.000 100,3 100,15 17.210,79 6 4,135
12 Απρ 2024 100,05 -0,01 13.000 100,0615 100 13.131,03 7 4,198
11 Απρ 2024 100,0615 0,33 13.000 100,15 99,8 13.135,38 5 4,196
10 Απρ 2024 99,7286 -0,38 74.000 100,2 99,55 74.587,88 10 4,278
9 Απρ 2024 100,113 -0,19 28.000 100,3 99,9 28.292,78 8 4,184

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων