Ομόλογα

CPLPB2

Ονομασία ομολόγου CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
24 Μαϊ 2024 98 0,47 5.000 98 98 4.975,17 1 4,504
23 Μαϊ 2024 97,5455 -0,39 37.000 98 97,0001 36.643,53 12 4,605
22 Μαϊ 2024 97,9286 -0,33 7.000 98 97,5 6.956,81 4 4,52
21 Μαϊ 2024 98,25 -0,76 4.000 98,5 98 3.987,69 2 4,449
20 Μαϊ 2024 98,9999 0,66 10.000 98,9999 98 9.998 4 4,285
17 Μαϊ 2024 98,355 -0,05 20.000 98,36 98,35 19.954,56 2 4,427
16 Μαϊ 2024 98,4 -0,30 9.000 98,4 97,01 8.895 3 4,418
15 Μαϊ 2024 98,7 0,29 5.000 98,7 98,6999 5.003,44 2 4,353
14 Μαϊ 2024 98,4107 0,10 14.000 98,7 97,2501 13.967,44 4 4,416
13 Μαϊ 2024 98,3146 0,05 7.000 99 98,2 6.976,13 3 4,438
10 Μαϊ 2024 98,2633 -0,14 3.000 98,39 98,2 2.987,87 2 4,45
9 Μαϊ 2024 98,4 -0,10 1.000 98,4 98,4 997,2 1 4,42
8 Μαϊ 2024 98,5 -0,20 4.000 98,7 98,4 3.991,33 3 4,399
2 Μαϊ 2024 98,7 -0,13 1.000 98,7 98,7 999,71 1 4,357
30 Απρ 2024 98,83 0,85 15.000 99,4 98,55 15.013,33 5 4,33
29 Απρ 2024 98 -0,70 17.000 98 98 16.861,54 4 4,512
26 Απρ 2024 98,6909 0,50 11.000 99 98,5 10.983,72 4 4,362
25 Απρ 2024 98,2 -0,38 4.000 98,2 98,2 3.973,96 3 4,469
24 Απρ 2024 98,5714 0,33 7.000 98,8 98 6.977,86 2 4,388
23 Απρ 2024 98,25 -0,56 2.000 98,25 98,25 1.987 1 4,459
22 Απρ 2024 98,7999 0,12 1.000 98,7999 98,7999 998,88 1 4,34
19 Απρ 2024 98,6829 -0,12 10.000 98,7998 98,41 9.975,84 3 4,366
18 Απρ 2024 98,7997 0,82 3.000 98,7997 98 2.987,89 2 4,341
17 Απρ 2024 98 0,06 7.000 98 98 6.931,87 1 4,516
16 Απρ 2024 97,94 0,55 10.000 98,3 97,3999 9.895,44 6 4,529
15 Απρ 2024 97,402 -1,11 50.000 98,7999 96,3501 49.202,11 13 4,649
12 Απρ 2024 98,4999 -0,03 25.000 98,4999 97,3 24.664,61 10 4,408
11 Απρ 2024 98,5256 -0,42 23.000 98,9299 98,0001 22.885,79 3 4,403
10 Απρ 2024 98,9399 1,73 2.000 98,9399 97,1001 1.979,22 2 4,314
9 Απρ 2024 97,26 -0,01 2.000 97,26 97,26 1.963,78 2 4,682

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων