Μετοχές

ΕΥΔΑΠ

Ονομασία μετοχής Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
16 Μαρ 2018 5,84 -2,67 46.221 6 5,84 271.699,41 207 6
15 Μαρ 2018 6 0,17 18.304 6,08 5,93 109.940,02 169 5,96
14 Μαρ 2018 5,99 -1,80 12.213 6,13 5,99 73.746,04 150 6,11
13 Μαρ 2018 6,1 0,16 14.400 6,1 6 87.257,13 124 6,1
12 Μαρ 2018 6,09 1,16 20.903 6,11 6 126.939,02 210 6,02
9 Μαρ 2018 6,02 1,01 26.291 6,05 5,9 157.177,09 184 5,93
8 Μαρ 2018 5,96 0,51 20.189 6,07 5,88 119.592,95 230 5,89
7 Μαρ 2018 5,93 -0,34 25.020 5,97 5,86 147.994,33 235 5,89
6 Μαρ 2018 5,95 0,85 38.891 6,05 5,9 232.524,96 209 5,9
5 Μαρ 2018 5,9 -1,67 25.169 6,14 5,9 150.065,59 188 6,14
2 Μαρ 2018 6 -1,32 25.431 6,18 5,94 153.540,02 239 6,08
1 Μαρ 2018 6,08 -2,41 17.274 6,25 6,06 105.699,46 183 6,14
28 Φεβ 2018 6,23 3,83 68.023 6,23 6 417.541,65 318 6,07
27 Φεβ 2018 6 0,00 98.358 6,1 5,95 591.417,78 347 6
26 Φεβ 2018 6 -4,76 154.061 6,31 5,98 930.954,3 672 6,31
23 Φεβ 2018 6,3 -1,25 50.139 6,38 6,3 317.539,35 264 6,38
22 Φεβ 2018 6,38 -0,78 25.651 6,52 6,38 164.213,61 130 6,52
21 Φεβ 2018 6,43 -0,31 7.985 6,54 6,34 51.216,95 113 6,37
20 Φεβ 2018 6,45 0,00 38.545 6,54 6,35 249.636,98 186 6,35
16 Φεβ 2018 6,45 -0,15 27.861 6,49 6,36 178.757,81 220 6,39
15 Φεβ 2018 6,46 2,54 36.600 6,61 6,33 235.083,95 201 6,37
14 Φεβ 2018 6,3 -1,87 37.906 6,48 6,21 241.682,8 170 6,35
13 Φεβ 2018 6,42 1,10 37.930 6,42 6,24 241.349,74 218 6,33
12 Φεβ 2018 6,35 -0,47 37.552 6,48 6,33 238.884,51 181 6,38
9 Φεβ 2018 6,38 -1,69 45.012 6,5 6,28 287.444,54 222 6,33
8 Φεβ 2018 6,49 0,00 25.246 6,53 6,38 163.515,54 149 6,41
7 Φεβ 2018 6,49 0,62 19.415 6,55 6,38 125.941,42 96 6,52
6 Φεβ 2018 6,45 -3,15 88.744 6,46 6,27 567.109,19 491 6,43
5 Φεβ 2018 6,66 -0,45 63.983 6,66 6,48 420.965,15 321 6,6

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων