Μετοχές

ΕΠΙΛΚ

Ονομασία μετοχής ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
28 Απρ 2017 0,191 2,69 1.706 0,203 0,176 325,41 6 0,176
27 Απρ 2017 0,186 -3,12 1.230 0,189 0,175 228,79 4 0,175
26 Απρ 2017 0,192 9,71 1.216 0,192 0,192 233,47 2 0,192
25 Απρ 2017 0,175 0,00 0 - - 0 0 -
24 Απρ 2017 0,175 0,00 65 0,160 0,160 10,4 1 0,160
21 Απρ 2017 0,175 0,00 0 - - 0 0 -
20 Απρ 2017 0,175 0,00 0 - - 0 0 -
19 Απρ 2017 0,175 0,00 0 - - 0 0 -
18 Απρ 2017 0,175 0,00 0 - - 0 0 -
13 Απρ 2017 0,175 0,00 0 - - 0 0 -
12 Απρ 2017 0,175 -5,41 5.173 0,176 0,168 905,03 7 0,168
11 Απρ 2017 0,185 0,00 0 - - 0 0 -
10 Απρ 2017 0,185 0,00 5.594 0,200 0,180 1.032,58 8 0,190
7 Απρ 2017 0,185 9,47 8.330 0,185 0,181 1.533,53 11 0,185
6 Απρ 2017 0,169 1,20 4.743 0,180 0,167 800,07 7 0,167
5 Απρ 2017 0,167 0,00 646 0,179 0,167 108,04 4 0,167
4 Απρ 2017 0,167 0,00 2.240 0,167 0,151 358,9 3 0,151
3 Απρ 2017 0,167 0,00 0 - - 0 0 -
31 Μαρ 2017 0,167 0,00 6.985 0,167 0,151 1.092,69 5 0,151
30 Μαρ 2017 0,167 0,00 169 0,179 0,179 30,25 3 0,179
29 Μαρ 2017 0,167 9,87 6.756 0,167 0,167 1.128,25 9 0,167
28 Μαρ 2017 0,152 0,00 80 0,167 0,167 13,36 3 0,167
27 Μαρ 2017 0,152 0,00 100 0,164 0,164 16,4 1 0,164
24 Μαρ 2017 0,152 0,00 442 0,165 0,140 63,06 5 0,140
23 Μαρ 2017 0,152 -3,80 6.351 0,173 0,146 966,42 10 0,150
22 Μαρ 2017 0,158 0,00 6.252 0,158 0,144 961,76 15 0,150
21 Μαρ 2017 0,158 0,00 1.062 0,172 0,170 181,16 5 0,170
20 Μαρ 2017 0,158 -9,71 3.640 0,187 0,158 579,58 9 0,187
17 Μαρ 2017 0,175 1,74 1.867 0,184 0,155 327,55 9 0,184
16 Μαρ 2017 0,172 -8,51 5.809 0,198 0,170 999,69 11 0,198

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων