Μετοχές

ΦΡΙΓΟ

Ονομασία μετοχής FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. (KO)
Όνομα εισηγμένης FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
15 Δεκ 2017 0,202 -4,72 97.126 0,212 0,200 19.546,8 50 0,212
14 Δεκ 2017 0,212 -2,75 267.920 0,214 0,210 56.889,03 39 0,214
13 Δεκ 2017 0,218 0,00 221.611 0,220 0,214 48.311,7 41 0,220
12 Δεκ 2017 0,218 6,86 502.402 0,224 0,200 109.165,53 72 0,224
11 Δεκ 2017 0,204 11,48 532.538 0,218 0,195 108.179,9 66 0,195
8 Δεκ 2017 0,183 16,56 135.078 0,188 0,160 24.708,62 58 0,160
7 Δεκ 2017 0,157 9,03 2.510.075 0,158 0,150 393.710,52 69 0,158
6 Δεκ 2017 0,144 -3,36 314.853 0,149 0,144 45.358,33 19 0,149
5 Δεκ 2017 0,149 -1,97 483.744 0,150 0,148 72.109,79 26 0,148
4 Δεκ 2017 0,152 0,00 387.810 0,160 0,152 59.058,17 36 0,160
1 Δεκ 2017 0,152 3,40 697.026 0,157 0,150 106.058,02 45 0,157
30 Νοε 2017 0,147 -1,34 375.934 0,150 0,143 55.303,04 46 0,143
29 Νοε 2017 0,149 5,67 1.096.600 0,155 0,143 163.369 74 0,143
28 Νοε 2017 0,141 7,63 692.477 0,147 0,131 97.330,3 117 0,147
27 Νοε 2017 0,131 19,09 1.121.011 0,132 0,125 146.864,4 94 0,125
24 Νοε 2017 0,110 14,58 1.013.722 0,115 0,109 111.184,49 103 0,109
23 Νοε 2017 0,096 20,00 46.010 0,096 0,096 4.416,96 9 0,096
22 Νοε 2017 0,080 3,90 1.950.072 0,092 0,077 156.687,63 139 0,077
21 Νοε 2017 0,077 -19,79 1.937.494 0,077 0,077 149.187,04 167 0,077
20 Νοε 2017 0,096 -18,64 1.301.973 0,097 0,095 125.198,09 130 0,097
17 Νοε 2017 0,118 -19,73 896.459 0,118 0,118 105.782,16 129 0,118
16 Νοε 2017 0,147 -19,67 104.502 0,147 0,147 15.361,79 42 0,147
15 Νοε 2017 0,183 0,00 26.554 0,183 0,180 4.847,1 20 0,180
14 Νοε 2017 0,183 0,00 13.068 0,185 0,180 2.395,92 12 0,180
13 Νοε 2017 0,183 -3,68 11.310 0,190 0,180 2.065,1 17 0,190
10 Νοε 2017 0,190 1,60 10.037 0,190 0,190 1.907,03 13 0,190
9 Νοε 2017 0,187 -6,03 33.809 0,188 0,184 6.314,08 20 0,184
8 Νοε 2017 0,199 -0,99 14.255 0,200 0,199 2.836,8 16 0,200
7 Νοε 2017 0,201 -9,46 71.450 0,202 0,199 14.338,22 44 0,202
6 Νοε 2017 0,222 -8,26 20.999 0,222 0,222 4.661,78 15 0,222

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων