Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
24 Μαϊ 2019 4,03 -0,74 24.228 4,095 4,025 98.064,28 168 4,095
23 Μαϊ 2019 4,06 0,25 20.763 4,09 4 84.111,02 116 4,05
22 Μαϊ 2019 4,05 1,25 25.845 4,06 3,97 103.982,01 137 3,97
21 Μαϊ 2019 4 0,38 52.013 4,045 3,98 208.496,89 155 4
20 Μαϊ 2019 3,985 -1,73 81.459 4,07 3,985 326.379,18 181 4,03
17 Μαϊ 2019 4,055 -0,37 45.585 4,095 4,02 185.276,77 162 4,08
16 Μαϊ 2019 4,07 -1,69 34.867 4,165 4,045 143.119,82 261 4,15
15 Μαϊ 2019 4,14 0,49 93.175 4,24 4,07 385.382,03 294 4,24
14 Μαϊ 2019 4,12 1,23 74.399 4,165 4,04 305.640,01 348 4,1
13 Μαϊ 2019 4,07 -5,02 88.546 4,3 4,07 367.823,12 308 4,29
10 Μαϊ 2019 4,285 0,82 54.835 4,38 4,215 235.999,63 359 4,3
9 Μαϊ 2019 4,25 -1,62 40.501 4,325 4,24 172.892,88 187 4,29
8 Μαϊ 2019 4,32 -0,23 26.957 4,375 4,29 116.745,6 167 4,31
7 Μαϊ 2019 4,33 -0,92 36.799 4,45 4,33 161.863,24 218 4,355
6 Μαϊ 2019 4,37 -3,32 40.840 4,5 4,36 179.886,19 255 4,5
3 Μαϊ 2019 4,52 1,12 26.461 4,55 4,455 119.640,95 146 4,455
2 Μαϊ 2019 4,47 -0,22 10.594 4,535 4,435 47.431,26 105 4,5
30 Απρ 2019 4,48 1,47 28.276 4,505 4,415 126.395,77 210 4,415
25 Απρ 2019 4,415 0,34 19.264 4,47 4,385 85.154,84 132 4,47
24 Απρ 2019 4,4 -0,90 46.589 4,44 4,365 205.092,26 275 4,43
23 Απρ 2019 4,44 -1,55 65.796 4,555 4,44 295.196,4 326 4,51
18 Απρ 2019 4,51 -0,66 71.721 4,56 4,5 325.520,62 320 4,51
17 Απρ 2019 4,54 -0,55 68.050 4,63 4,54 312.481,45 304 4,62
16 Απρ 2019 4,565 -0,98 63.434 4,65 4,54 291.107,22 282 4,61
15 Απρ 2019 4,61 0,88 53.874 4,67 4,575 248.705,92 207 4,595
12 Απρ 2019 4,57 -2,14 63.239 4,675 4,57 291.498,51 291 4,62
11 Απρ 2019 4,67 1,52 90.399 4,7 4,57 423.302,6 262 4,57
10 Απρ 2019 4,6 -1,29 38.115 4,68 4,57 176.398,7 225 4,65
9 Απρ 2019 4,66 0,65 92.034 4,7 4,55 424.997,63 381 4,555

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων