Μετοχές

ΝΤΟΠΛΕΡ

Ονομασία μετοχής ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
22 Μαϊ 2019 0,152 0,00 0 - - 0 0 -
21 Μαϊ 2019 0,152 0,00 0 - - 0 0 -
20 Μαϊ 2019 0,152 0,00 0 - - 0 0 -
17 Μαϊ 2019 0,152 0,00 0 - - 0 0 -
16 Μαϊ 2019 0,152 0,00 0 - - 0 0 -
15 Μαϊ 2019 0,152 0,00 0 - - 0 0 -
14 Μαϊ 2019 0,152 0,00 0 - - 0 0 -
13 Μαϊ 2019 0,152 0,00 0 - - 0 0 -
10 Μαϊ 2019 0,152 0,00 0 - - 0 0 -
9 Μαϊ 2019 0,152 0,00 0 - - 0 0 -
8 Μαϊ 2019 0,152 -9,52 2.000 0,152 0,152 304 1 0,152
7 Μαϊ 2019 0,168 0,00 0 - - 0 0 -
6 Μαϊ 2019 0,168 0,00 0 - - 0 0 -
3 Μαϊ 2019 0,168 0,00 0 - - 0 0 -
2 Μαϊ 2019 0,168 -9,19 2.500 0,169 0,168 422 3 0,169
30 Απρ 2019 0,185 0,00 0 - - 0 0 -
25 Απρ 2019 0,185 0,00 0 - - 0 0 -
24 Απρ 2019 0,185 0,00 0 - - 0 0 -
23 Απρ 2019 0,185 0,00 0 - - 0 0 -
18 Απρ 2019 0,185 -2,63 500 0,185 0,185 92,5 1 0,185
17 Απρ 2019 0,19 0,00 4.000 0,19 0,19 760 1 0,19
16 Απρ 2019 0,19 0,00 0 - - 0 0 -
15 Απρ 2019 0,19 0,00 0 - - 0 0 -
12 Απρ 2019 0,19 0,00 0 - - 0 0 -
11 Απρ 2019 0,19 -7,77 4.000 0,19 0,19 760 2 0,19
10 Απρ 2019 0,206 0,00 0 - - 0 0 -
9 Απρ 2019 0,206 -0,96 3.000 0,206 0,188 582 3 0,188

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων