Μετοχές

ΜΟΥΖΚ

Ονομασία μετοχής ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
17 Σεπ 2019 0,496 -2,75 3.100 0,515 0,496 1.567,7 9 0,51
16 Σεπ 2019 0,51 0,99 7.650 0,51 0,492 3.835,8 12 0,5
13 Σεπ 2019 0,505 -1,94 6.150 0,515 0,505 3.162,75 12 0,515
12 Σεπ 2019 0,515 0,00 24.154 0,53 0,5 12.441,8 27 0,53
11 Σεπ 2019 0,515 3,00 49.950 0,52 0,496 25.353,52 69 0,5
10 Σεπ 2019 0,5 0,81 73.806 0,51 0,49 36.927,73 62 0,494
9 Σεπ 2019 0,496 -3,69 35.310 0,515 0,49 17.702,25 33 0,515
6 Σεπ 2019 0,515 5,10 97.967 0,52 0,49 49.620,99 133 0,51
5 Σεπ 2019 0,49 10,36 34.092 0,49 0,444 16.016,57 55 0,444
4 Σεπ 2019 0,444 0,00 0 - - 0 0 -
3 Σεπ 2019 0,444 0,00 0 - - 0 0 -
2 Σεπ 2019 0,444 0,00 0 - - 0 0 -
30 Αυγ 2019 0,444 0,00 0 - - 0 0 -
29 Αυγ 2019 0,444 3,26 8.679 0,46 0,424 3.854,42 22 0,43
28 Αυγ 2019 0,43 -0,92 9.087 0,46 0,422 3.986,36 23 0,45
27 Αυγ 2019 0,434 -2,25 12.651 0,468 0,434 5.614,47 20 0,45
26 Αυγ 2019 0,444 -3,06 15.660 0,46 0,444 7.008,52 18 0,46
23 Αυγ 2019 0,458 -3,38 9.258 0,48 0,442 4.186,76 15 0,48
22 Αυγ 2019 0,474 1,28 27.245 0,48 0,464 12.771,15 27 0,476
21 Αυγ 2019 0,468 6,36 15.366 0,47 0,452 7.168,52 27 0,47
20 Αυγ 2019 0,44 -3,08 3.430 0,452 0,434 1.525,1 11 0,452
19 Αυγ 2019 0,454 4,61 650 0,454 0,434 292,5 8 0,434
16 Αυγ 2019 0,434 -0,46 5.130 0,438 0,418 2.221,92 9 0,43
14 Αυγ 2019 0,436 0,00 4.200 0,436 0,41 1.761,7 13 0,436
13 Αυγ 2019 0,436 -1,80 13.532 0,444 0,42 5.785,8 23 0,444
12 Αυγ 2019 0,444 -4,72 13.554 0,458 0,428 5.945,39 30 0,45
9 Αυγ 2019 0,466 -3,32 9.372 0,482 0,454 4.343,51 13 0,482
8 Αυγ 2019 0,482 2,55 4.217 0,486 0,47 2.034,76 8 0,47
7 Αυγ 2019 0,47 0,00 13.390 0,478 0,452 6.301,1 27 0,476

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων