Μετοχές

ΤΙΤΚ

Ονομασία μετοχής ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Ιουλ 2019 19,38 6,02 115.740 19,5 19,08 2.241.442,08 399 19,28
17 Ιουλ 2019 18,28 -0,22 47.248 18,5 17,62 863.409,42 273 18
16 Ιουλ 2019 18,32 5,41 73.777 18,42 17,26 1.324.760,08 485 17,26
15 Ιουλ 2019 17,38 -4,40 70.077 18,02 17,38 1.232.007,24 465 17,92
12 Ιουλ 2019 18,18 0,89 87.525 18,2 17,82 1.578.982,62 500 17,86
11 Ιουλ 2019 18,02 0,78 99.670 18,08 17,74 1.791.628,32 524 17,74
10 Ιουλ 2019 17,88 2,52 69.646 17,94 17,32 1.238.484,54 388 17,32
9 Ιουλ 2019 17,44 -3,00 107.997 17,84 17,2 1.890.135,74 513 17,78
8 Ιουλ 2019 17,98 -1,96 102.338 18,34 17,9 1.854.623,16 530 18,34
5 Ιουλ 2019 18,34 0,55 125.403 18,46 18,12 2.295.820,72 763 18,16
4 Ιουλ 2019 18,24 0,66 95.262 18,34 17,96 1.727.373,92 577 18
3 Ιουλ 2019 18,12 2,84 159.370 18,12 17,52 2.854.674,06 717 17,52
2 Ιουλ 2019 17,62 0,11 132.769 17,68 17,5 2.336.855,38 549 17,6
1 Ιουλ 2019 17,6 2,56 88.423 17,6 17,2 1.541.023,68 462 17,2
28 Ιουν 2019 17,16 0,94 229.843 17,28 17 3.932.884,76 413 17,14
27 Ιουν 2019 17 -1,05 147.719 17,38 16,94 2.516.131,16 790 17,2
26 Ιουν 2019 17,18 -0,12 92.558 17,36 17,06 1.592.976,34 460 17,12
25 Ιουν 2019 17,2 0,00 79.358 17,24 17,12 1.363.201,62 432 17,2
24 Ιουν 2019 17,2 2,99 74.803 17,2 16,88 1.277.025,84 429 16,92
21 Ιουν 2019 16,7 -4,57 306.075 17,46 16,7 5.163.469,56 775 17,4
20 Ιουν 2019 17,5 -0,79 77.988 17,72 17,4 1.367.301,3 446 17,64
19 Ιουν 2019 17,64 4,01 217.857 17,7 17,3 3.821.471,52 880 17,5
18 Ιουν 2019 16,96 -0,24 186.487 17,4 16,78 3.169.787,8 949 17
14 Ιουν 2019 17 -1,16 77.691 17,2 16,9 1.320.698,46 587 17,2
13 Ιουν 2019 17,2 -2,27 181.682 17,62 17,14 3.153.047,88 1.062 17,62
12 Ιουν 2019 17,6 -1,35 130.887 17,84 17,58 2.318.868,66 567 17,66
11 Ιουν 2019 17,84 -0,67 93.621 17,96 17,58 1.665.262,3 621 17,96
10 Ιουν 2019 17,96 1,35 62.839 18,1 17,72 1.129.322,2 469 17,72
7 Ιουν 2019 17,72 -1,56 51.708 18,12 17,72 925.305,18 329 17,94
6 Ιουν 2019 18 0,00 41.298 18,1 17,84 741.913,86 238 18

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων