Μετοχές

ΕΛΣΤΡ

Ονομασία μετοχής ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
23 Ιουλ 2019 1,45 1,05 26.984 1,47 1,39 38.435,18 68 1,47
22 Ιουλ 2019 1,435 -1,71 25.475 1,49 1,41 36.460,01 54 1,48
19 Ιουλ 2019 1,46 -0,68 9.710 1,47 1,42 14.120,3 33 1,435
18 Ιουλ 2019 1,47 1,03 8.060 1,495 1,45 11.917,65 21 1,48
17 Ιουλ 2019 1,455 3,93 29.786 1,465 1,38 42.525,86 62 1,38
16 Ιουλ 2019 1,4 0,72 31.890 1,43 1,37 44.519,96 74 1,38
15 Ιουλ 2019 1,39 -2,80 13.210 1,45 1,385 18.399,57 34 1,45
12 Ιουλ 2019 1,43 -0,69 9.171 1,435 1,41 13.004,23 29 1,435
11 Ιουλ 2019 1,44 1,41 26.535 1,485 1,41 38.323,34 52 1,45
10 Ιουλ 2019 1,42 -0,70 39.260 1,5 1,385 57.758,75 91 1,385
9 Ιουλ 2019 1,43 -2,05 17.225 1,455 1,39 24.607,46 52 1,43
8 Ιουλ 2019 1,46 4,29 50.605 1,47 1,36 71.648,29 131 1,435
5 Ιουλ 2019 1,4 -1,41 16.166 1,4 1,37 22.328,32 50 1,38
4 Ιουλ 2019 1,42 0,00 6.435 1,42 1,38 8.970,29 23 1,42
3 Ιουλ 2019 1,42 1,79 4.960 1,435 1,38 6.989,55 20 1,39
2 Ιουλ 2019 1,395 0,36 9.680 1,395 1,37 13.344,85 29 1,37
1 Ιουλ 2019 1,39 -1,42 16.149 1,4 1,375 22.391,75 33 1,4
28 Ιουν 2019 1,41 -1,40 5.130 1,43 1,375 7.141,8 27 1,395
27 Ιουν 2019 1,43 2,14 12.717 1,435 1,37 18.108,81 45 1,4
26 Ιουν 2019 1,4 1,45 5.761 1,445 1,38 8.063,5 15 1,445
25 Ιουν 2019 1,38 -1,08 4.320 1,4 1,37 6.006 15 1,4
24 Ιουν 2019 1,395 -0,36 3.004 1,4 1,38 4.188,1 8 1,4
21 Ιουν 2019 1,4 -2,10 8.602 1,42 1,4 12.050,57 18 1,4
20 Ιουν 2019 1,43 2,14 2.695 1,44 1,415 3.851,23 8 1,44
19 Ιουν 2019 1,4 0,00 2.662 1,43 1,4 3.736,14 10 1,43
18 Ιουν 2019 1,4 -2,10 4.100 1,42 1,39 5.764,75 11 1,42
14 Ιουν 2019 1,43 0,70 7.853 1,43 1,4 11.086,07 26 1,4
13 Ιουν 2019 1,42 1,43 26.085 1,44 1,38 36.820,62 63 1,4
12 Ιουν 2019 1,4 3,70 64.378 1,43 1,36 89.672,61 124 1,37

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων