Μετοχές

ΝΙΚΑΣ

Ονομασία μετοχής Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
19 Ιουλ 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουλ 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιουλ 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
16 Ιουλ 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
15 Ιουλ 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουλ 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουλ 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουλ 2019 0,402 0,00 77 0,322 0,322 24,79 1 0,322
9 Ιουλ 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
8 Ιουλ 2019 0,402 0,00 30 0,322 0,322 9,66 1 0,322
5 Ιουλ 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
4 Ιουλ 2019 0,402 0,00 33 0,322 0,322 10,63 1 0,322
3 Ιουλ 2019 0,402 0,00 100 0,39 0,39 39 1 0,39
2 Ιουλ 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
1 Ιουλ 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
28 Ιουν 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
27 Ιουν 2019 0,402 0,00 34 0,38 0,37 12,87 3 0,37
26 Ιουν 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
25 Ιουν 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
24 Ιουν 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
21 Ιουν 2019 0,402 0,00 2.000 0,402 0,402 804 1 0,402
20 Ιουν 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
19 Ιουν 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουν 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
14 Ιουν 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιουν 2019 0,402 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουν 2019 0,402 -9,46 2.000 0,444 0,4 802,99 2 0,4
11 Ιουν 2019 0,444 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουν 2019 0,444 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων