Μετοχές

ΦΛΕΞΟ

Ονομασία μετοχής FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
15 Ιουλ 2019 7,3 0,00 1.145 7,3 6,95 8.307,75 8 6,95
12 Ιουλ 2019 7,3 1,39 150 7,3 7,3 1.095 1 7,3
11 Ιουλ 2019 7,2 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουλ 2019 7,2 5,11 1.000 7,2 7,2 7.200 4 7,2
9 Ιουλ 2019 6,85 -5,52 400 6,9 6,85 2.752,5 5 6,9
8 Ιουλ 2019 7,25 0,00 518 7,25 7,25 3.755,5 1 7,25
5 Ιουλ 2019 7,25 2,11 650 7,6 7,1 4.772,5 8 7,2
4 Ιουλ 2019 7,1 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουλ 2019 7,1 0,00 1.550 7,2 7,1 11.015 8 7,1
2 Ιουλ 2019 7,1 4,41 1.740 7,1 6,75 12.266,5 11 6,75
1 Ιουλ 2019 6,8 0,74 2.461 7 6,75 17.029,95 11 6,75
28 Ιουν 2019 6,75 3,05 441 6,75 6,5 2.890,05 5 6,55
27 Ιουν 2019 6,55 -0,76 270 6,75 6,55 1.788,65 6 6,75
26 Ιουν 2019 6,6 -2,94 400 6,6 6,6 2.640 4 6,6
25 Ιουν 2019 6,8 0,00 0 - - 0 0 -
24 Ιουν 2019 6,8 0,74 80 6,8 6,6 536 3 6,6
21 Ιουν 2019 6,75 -2,17 800 6,75 6,6 5.335,9 8 6,65
20 Ιουν 2019 6,9 0,00 2 6,9 6,9 13,8 1 6,9
19 Ιουν 2019 6,9 0,00 20 6,85 6,85 137 1 6,85
18 Ιουν 2019 6,9 0,00 20 6,9 6,9 138 1 6,9
14 Ιουν 2019 6,9 0,00 300 6,9 6,7 2.030 3 6,7
13 Ιουν 2019 6,9 -1,43 1.320 6,9 6,6 8.995 7 6,6
12 Ιουν 2019 7 0,00 803 7 6,95 5.596 2 6,95
11 Ιουν 2019 7 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουν 2019 7 7,69 1.720 7,1 6,85 11.966,15 13 6,85
7 Ιουν 2019 6,5 -1,52 4.255 6,65 6,5 27.955 13 6,6
6 Ιουν 2019 6,6 1,54 2.655 6,6 6,5 17.413,4 11 6,55
5 Ιουν 2019 6,5 0,78 1.703 6,6 6,45 11.075,5 14 6,45
4 Ιουν 2019 6,45 -0,77 1.340 6,5 6,3 8.677,4 7 6,5
3 Ιουν 2019 6,5 1,56 236 6,5 6,5 1.534 3 6,5

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων