Μετοχές

ΑΤΤ

Ονομασία μετοχής ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
16 Ιαν 2018 0,036 -5,26 5.431.372 0,038 0,035 198.920,32 396 0,038
15 Ιαν 2018 0,038 -1,04 3.308.203 0,040 0,038 127.692,61 269 0,039
12 Ιαν 2018 0,038 -2,04 8.830.021 0,041 0,038 349.270,45 440 0,040
11 Ιαν 2018 0,039 0,77 7.317.506 0,041 0,038 287.165,49 511 0,039
10 Ιαν 2018 0,039 8,66 8.039.121 0,039 0,036 308.997,19 633 0,036
9 Ιαν 2018 0,036 0,56 2.688.794 0,036 0,035 95.685,86 234 0,036
8 Ιαν 2018 0,036 1,71 4.657.884 0,036 0,034 161.035,26 392 0,035
5 Ιαν 2018 0,035 -4,11 8.363.139 0,037 0,033 293.931,34 674 0,037
4 Ιαν 2018 0,036 -7,59 8.058.172 0,041 0,036 305.955,09 547 0,040
3 Ιαν 2018 0,040 -0,50 4.991.902 0,041 0,038 198.939,09 354 0,041
2 Ιαν 2018 0,040 8,77 8.906.796 0,041 0,037 346.456,6 590 0,038
29 Δεκ 2017 0,036 -14,92 24.457.950 0,047 0,035 989.341,54 1.710 0,043
28 Δεκ 2017 0,043 18,51 18.937.797 0,044 0,036 793.031,67 1.167 0,036
27 Δεκ 2017 0,036 22,71 14.341.039 0,037 0,029 492.076,32 957 0,030
22 Δεκ 2017 0,029 18,00 13.809.489 0,032 0,025 404.866,91 938 0,025
21 Δεκ 2017 0,025 -2,72 5.869.236 0,025 0,024 147.191,78 381 0,025
20 Δεκ 2017 0,026 -2,28 3.881.953 0,027 0,026 101.207,03 283 0,026
19 Δεκ 2017 0,026 -1,87 4.364.635 0,027 0,026 116.686,1 248 0,027
18 Δεκ 2017 0,027 5,10 4.727.648 0,027 0,025 126.036,04 368 0,025
15 Δεκ 2017 0,025 -7,27 11.770.443 0,028 0,025 310.585,51 734 0,028
14 Δεκ 2017 0,028 -5,50 3.181.724 0,029 0,028 89.830,16 300 0,029
13 Δεκ 2017 0,029 0,34 1.033.744 0,030 0,028 30.039,99 145 0,029
12 Δεκ 2017 0,029 -0,34 1.919.248 0,030 0,029 55.899,32 174 0,030
11 Δεκ 2017 0,029 -3,00 3.174.820 0,032 0,029 96.859,02 382 0,031
8 Δεκ 2017 0,030 7,14 5.343.684 0,031 0,028 158.020,87 283 0,029
7 Δεκ 2017 0,028 -9,68 8.034.272 0,032 0,028 234.899,29 399 0,032
6 Δεκ 2017 0,031 -6,06 3.575.776 0,035 0,031 116.577,75 253 0,033
5 Δεκ 2017 0,033 0,00 3.415.309 0,034 0,032 112.946,35 274 0,033
4 Δεκ 2017 0,033 -5,71 16.947.791 0,034 0,029 537.484,35 946 0,033

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων