Μετοχές

ΑΤΤ

Ονομασία μετοχής ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
26 Μαϊ 2017 0,105 0,96 16.500.121 0,111 0,103 1.774.860,18 1.037 0,105
25 Μαϊ 2017 0,104 14,29 26.334.717 0,105 0,087 2.534.109,82 1.619 0,092
24 Μαϊ 2017 0,091 -14,15 35.854.748 0,113 0,089 3.526.478,9 2.138 0,108
23 Μαϊ 2017 0,106 -12,40 28.829.252 0,127 0,106 3.422.264,65 2.047 0,114
22 Μαϊ 2017 0,121 11,01 13.675.939 0,123 0,111 1.619.267,31 1.017 0,117
19 Μαϊ 2017 0,109 10,10 26.702.653 0,119 0,106 2.991.697,33 1.756 0,106
18 Μαϊ 2017 0,099 16,47 14.572.352 0,099 0,084 1.347.203,89 969 0,085
17 Μαϊ 2017 0,085 7,59 23.748.322 0,092 0,079 2.015.980,04 1.073 0,080
16 Μαϊ 2017 0,079 1,28 7.683.972 0,082 0,078 612.089,61 541 0,080
15 Μαϊ 2017 0,078 2,63 12.301.289 0,085 0,076 991.998,31 787 0,078
12 Μαϊ 2017 0,076 10,14 31.175.532 0,083 0,067 2.403.723,59 1.318 0,069
11 Μαϊ 2017 0,069 25,45 23.049.300 0,070 0,057 1.435.370,36 1.022 0,057
10 Μαϊ 2017 0,055 3,77 6.094.289 0,056 0,053 332.222,46 325 0,053
9 Μαϊ 2017 0,053 1,92 4.081.943 0,053 0,050 213.817,83 204 0,052
8 Μαϊ 2017 0,052 0,00 813.156 0,053 0,051 42.323,58 82 0,053
5 Μαϊ 2017 0,052 0,00 1.994.049 0,053 0,050 102.635,25 156 0,052
4 Μαϊ 2017 0,052 -3,70 6.541.184 0,056 0,052 352.834,67 312 0,054
3 Μαϊ 2017 0,054 1,89 2.698.141 0,055 0,052 144.046,79 182 0,054
2 Μαϊ 2017 0,053 1,92 9.544.228 0,055 0,053 515.466,74 515 0,054
28 Απρ 2017 0,052 0,00 4.977.280 0,054 0,051 258.969,62 264 0,052
27 Απρ 2017 0,052 -1,89 2.446.441 0,054 0,051 127.423,42 240 0,052
26 Απρ 2017 0,053 17,78 18.855.291 0,055 0,046 975.798,82 819 0,046
25 Απρ 2017 0,045 7,14 4.002.928 0,045 0,041 173.135,84 186 0,042
24 Απρ 2017 0,042 5,00 1.170.734 0,043 0,041 49.156,83 60 0,041
21 Απρ 2017 0,040 -2,44 717.645 0,042 0,040 29.466,51 76 0,041
20 Απρ 2017 0,041 -2,38 263.824 0,042 0,040 10.822,04 29 0,042
19 Απρ 2017 0,042 2,44 760.438 0,042 0,040 31.699,96 33 0,041
18 Απρ 2017 0,041 -2,38 591.196 0,042 0,040 24.288,11 52 0,042
13 Απρ 2017 0,042 0,00 936.265 0,042 0,041 38.753,02 30 0,042

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων