Μετοχές

ΑΛΜΥ

Ονομασία μετοχής ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Ιουλ 2019 1,1 5,77 69.185 1,135 1,04 75.056,32 95 1,04
17 Ιουλ 2019 1,04 -0,95 31.622 1,05 1,01 32.891,39 73 1,05
16 Ιουλ 2019 1,05 5,00 24.805 1,05 0,99 25.148,43 55 1,03
15 Ιουλ 2019 1 -0,50 20.970 1,05 0,992 21.247,34 67 1,005
12 Ιουλ 2019 1,005 -0,49 24.718 1,05 0,958 25.124,06 90 1,02
11 Ιουλ 2019 1,01 3,91 44.577 1,08 0,992 46.129,69 102 1
10 Ιουλ 2019 0,972 14,35 60.948 0,986 0,85 55.292,14 113 0,85
9 Ιουλ 2019 0,85 -3,41 32.450 0,9 0,85 28.134,14 70 0,88
8 Ιουλ 2019 0,88 -6,38 54.353 0,958 0,842 47.737,78 113 0,958
5 Ιουλ 2019 0,94 1,08 15.773 0,96 0,9 14.747,38 57 0,93
4 Ιουλ 2019 0,93 -0,64 19.715 0,948 0,9 18.217,6 60 0,948
3 Ιουλ 2019 0,936 -1,68 74.948 0,97 0,892 68.562,14 135 0,96
2 Ιουλ 2019 0,952 -0,83 32.250 0,99 0,902 30.470,42 99 0,988
1 Ιουλ 2019 0,96 2,35 55.124 0,974 0,92 52.343,49 99 0,974
28 Ιουν 2019 0,938 4,45 56.096 0,948 0,898 51.629,89 87 0,902
27 Ιουν 2019 0,898 14,54 127.893 0,898 0,78 107.352,05 118 0,784
26 Ιουν 2019 0,784 0,26 8.340 0,784 0,76 6.388,38 21 0,782
25 Ιουν 2019 0,782 -3,46 13.817 0,81 0,766 10.838,43 32 0,766
24 Ιουν 2019 0,81 -1,70 6.665 0,838 0,79 5.321,88 27 0,838
21 Ιουν 2019 0,824 -0,48 5.580 0,838 0,8 4.530,19 26 0,838
20 Ιουν 2019 0,828 2,22 27.867 0,842 0,79 22.890,46 97 0,81
19 Ιουν 2019 0,81 -0,98 13.250 0,834 0,79 10.651,63 47 0,818
18 Ιουν 2019 0,818 -3,08 10.506 0,844 0,79 8.441,1 41 0,844
14 Ιουν 2019 0,844 -0,47 19.630 0,85 0,78 16.014,76 70 0,85
13 Ιουν 2019 0,848 -1,40 52.416 0,888 0,786 42.932,69 108 0,888
12 Ιουν 2019 0,86 -2,71 24.760 0,898 0,84 21.553,5 61 0,894
11 Ιουν 2019 0,884 -2,43 20.525 0,92 0,85 18.190,72 60 0,91
10 Ιουν 2019 0,906 13,25 122.144 0,908 0,816 108.948,16 151 0,816
7 Ιουν 2019 0,8 11,11 27.465 0,81 0,74 21.470,35 60 0,81
6 Ιουν 2019 0,72 6,82 119.245 0,82 0,674 90.907,09 183 0,674

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων