Μετοχές

ΜΕΒΑ

Ονομασία μετοχής MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
15 Ιουλ 2019 1,32 1,54 1.050 1,32 1,3 1.367,34 7 1,3
12 Ιουλ 2019 1,3 0,00 900 1,31 1,3 1.174,17 2 1,3
11 Ιουλ 2019 1,3 4,00 1.917 1,32 1,19 2.421,35 16 1,2
10 Ιουλ 2019 1,25 2,46 3.020 1,25 1,2 3.721 7 1,2
9 Ιουλ 2019 1,22 -3,94 4.050 1,24 1,19 4.926 9 1,21
8 Ιουλ 2019 1,27 0,00 0 - - 0 0 -
5 Ιουλ 2019 1,27 0,79 1.100 1,29 1,25 1.396,5 3 1,28
4 Ιουλ 2019 1,26 5,00 4.000 1,28 1,24 5.030 13 1,24
3 Ιουλ 2019 1,2 0,00 350 1,23 1,2 429,2 4 1,22
2 Ιουλ 2019 1,2 0,00 750 1,2 1,2 900 3 1,2
1 Ιουλ 2019 1,2 5,26 250 1,2 1,2 300 2 1,2
28 Ιουν 2019 1,14 -6,56 100 1,14 1,14 114 1 1,14
27 Ιουν 2019 1,22 -5,43 3.014 1,31 1,16 3.863,9 20 1,31
26 Ιουν 2019 1,29 15,18 8.374 1,3 1,21 10.389,67 25 1,21
25 Ιουν 2019 1,12 0,00 0 - - 0 0 -
24 Ιουν 2019 1,12 2,75 1.029 1,12 1,12 1.152,48 2 1,12
21 Ιουν 2019 1,09 -10,66 355 1,09 1,06 386,05 3 1,06
20 Ιουν 2019 1,22 2,52 3.304 1,23 1,18 3.990,41 12 1,2
19 Ιουν 2019 1,19 2,59 2.518 1,2 1,16 2.951,38 8 1,16
18 Ιουν 2019 1,16 -4,92 3.150 1,16 1,12 3.636 5 1,12
14 Ιουν 2019 1,22 10,91 13.667 1,22 1,1 16.298,95 22 1,1
13 Ιουν 2019 1,1 -3,51 3.000 1,11 1,07 3.294 14 1,09
12 Ιουν 2019 1,14 -1,72 1.703 1,17 1,09 1.936,45 6 1,17
11 Ιουν 2019 1,16 1,75 750 1,16 1,15 865 2 1,15
10 Ιουν 2019 1,14 10,68 7.794 1,17 1,03 8.324,52 25 1,03
7 Ιουν 2019 1,03 -5,50 50 1,03 1,03 51,5 1 1,03
6 Ιουν 2019 1,09 2,83 500 1,09 1,08 542,8 3 1,08
5 Ιουν 2019 1,06 0,95 1.830 1,08 1,04 1.930,4 8 1,05
4 Ιουν 2019 1,05 -3,67 970 1,08 1,05 1.029,24 6 1,05

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων