Μετοχές

ΝΑΚΑΣ

Ονομασία μετοχής ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
19 Ιουλ 2019 2,02 0,00 10 1,82 1,82 18,2 1 1,82
18 Ιουλ 2019 2,02 3,59 400 2,02 2,02 808 2 2,02
17 Ιουλ 2019 1,95 0,00 0 - - 0 0 -
16 Ιουλ 2019 1,95 0,00 0 - - 0 0 -
15 Ιουλ 2019 1,95 0,00 10 2,14 2,14 21,4 1 2,14
12 Ιουλ 2019 1,95 1,56 220 1,95 1,74 424,8 3 1,74
11 Ιουλ 2019 1,92 9,71 4.495 1,92 1,65 8.581,7 20 1,65
10 Ιουλ 2019 1,75 -4,89 80 1,76 1,73 139,66 5 1,73
9 Ιουλ 2019 1,84 0,00 0 - - 0 0 -
8 Ιουλ 2019 1,84 0,00 2 1,66 1,66 3,32 1 1,66
5 Ιουλ 2019 1,84 0,00 30 1,84 1,84 55,2 1 1,84
4 Ιουλ 2019 1,84 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουλ 2019 1,84 9,52 220 1,84 1,6 400,1 4 1,6
2 Ιουλ 2019 1,68 0,00 0 - - 0 0 -
1 Ιουλ 2019 1,68 0,00 25 1,71 1,7 42,6 2 1,7
28 Ιουν 2019 1,68 0,00 10 1,68 1,68 16,8 1 1,68
27 Ιουν 2019 1,68 0,00 0 - - 0 0 -
26 Ιουν 2019 1,68 0,00 0 - - 0 0 -
25 Ιουν 2019 1,68 0,00 10 1,66 1,66 16,6 1 1,66
24 Ιουν 2019 1,68 -1,75 380 1,71 1,68 642,1 6 1,69
21 Ιουν 2019 1,71 0,00 40 1,71 1,71 68,4 3 1,71
20 Ιουν 2019 1,71 -2,29 320 1,75 1,7 546 3 1,71
19 Ιουν 2019 1,75 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουν 2019 1,75 0,00 30 1,68 1,68 50,4 3 1,68
14 Ιουν 2019 1,75 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιουν 2019 1,75 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουν 2019 1,75 0,00 40 1,61 1,61 64,4 4 1,61
11 Ιουν 2019 1,75 -3,31 3.491 1,75 1,63 6.107,05 6 1,63
10 Ιουν 2019 1,81 9,70 477 1,81 1,64 861,67 4 1,64

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων