Μετοχές

Το αίτημά σας δεν ολοκληρώθηκε.

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Το αίτημά σας δεν ολοκληρώθηκε.
Δεν υπάρχει τέτοια μετοχή

stock-select

Το αίτημά σας δεν ολοκληρώθηκε.
Δεν υπάρχει τέτοια μετοχή

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το αίτημά σας δεν ολοκληρώθηκε.
Δεν υπάρχει τέτοια μετοχή
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
17 Αυγ 2018 4,26 0,00 46.832 4,37 4,255 200.952,32 298 4,26
16 Αυγ 2018 4,26 -3,18 36.098 4,45 4,26 156.705,54 217 4,45
14 Αυγ 2018 4,4 -0,90 21.778 4,47 4,4 96.306,93 143 4,46
13 Αυγ 2018 4,44 -1,33 18.094 4,56 4,44 80.638,28 94 4,5
10 Αυγ 2018 4,5 -2,17 20.224 4,58 4,5 91.587,45 118 4,58
9 Αυγ 2018 4,6 2,22 14.324 4,615 4,51 65.457,23 76 4,53
8 Αυγ 2018 4,5 -2,17 16.058 4,63 4,5 72.751,69 93 4,63
7 Αυγ 2018 4,6 0,66 5.140 4,63 4,575 23.696,73 51 4,575
6 Αυγ 2018 4,57 0,44 18.749 4,59 4,51 85.422,92 99 4,59
3 Αυγ 2018 4,7 0,64 20.206 4,745 4,68 95.117,87 70 4,725
2 Αυγ 2018 4,67 -1,27 12.455 4,765 4,67 58.393,25 92 4,765
1 Αυγ 2018 4,73 0,85 21.870 4,78 4,69 103.534,21 149 4,69
31 Ιουλ 2018 4,69 2,07 56.211 4,715 4,6 261.478,6 249 4,6
30 Ιουλ 2018 4,595 0,33 15.741 4,61 4,58 72.352,96 81 4,58
27 Ιουλ 2018 4,58 -0,43 7.560 4,62 4,55 34.618,88 78 4,55
26 Ιουλ 2018 4,6 0,00 113.230 4,6 4,55 520.495,2 115 4,6
25 Ιουλ 2018 4,6 -0,33 142.324 4,6 4,56 654.576,32 97 4,56
24 Ιουλ 2018 4,615 0,87 21.278 4,615 4,53 97.487,64 96 4,595
23 Ιουλ 2018 4,575 -0,54 7.441 4,605 4,55 34.081,83 56 4,6
20 Ιουλ 2018 4,6 0,77 55.998 4,615 4,5 254.622,17 200 4,57
19 Ιουλ 2018 4,565 -0,54 44.150 4,6 4,565 202.061,82 142 4,575
18 Ιουλ 2018 4,59 0,22 60.653 4,605 4,58 278.876,64 207 4,605
17 Ιουλ 2018 4,58 -0,97 22.631 4,6 4,58 103.928,82 103 4,6
16 Ιουλ 2018 4,625 1,65 19.986 4,64 4,6 92.035,14 46 4,64
13 Ιουλ 2018 4,55 0,00 33.543 4,6 4,54 153.314,16 148 4,54
12 Ιουλ 2018 4,55 -0,87 149.655 4,6 4,55 686.470,42 244 4,59
11 Ιουλ 2018 4,59 -1,61 55.395 4,665 4,59 256.227,69 197 4,62
10 Ιουλ 2018 4,665 1,30 41.473 4,67 4,595 192.436,66 108 4,625
9 Ιουλ 2018 4,605 -0,97 11.300 4,72 4,605 52.741,36 105 4,67
6 Ιουλ 2018 4,65 0,43 11.941 4,65 4,61 55.308,1 87 4,64
5 Ιουλ 2018 4,63 0,00 93.071 4,67 4,605 432.673,58 167 4,625

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων