Μετοχές

ΚΛΕΜ

Ονομασία μετοχής KLEEMAN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (KO)
Όνομα εισηγμένης KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
27 Μαρ 2017 2,02 0,00 2.624 2,02 2,02 5.300,48 4 2,02
24 Μαρ 2017 2,02 0,00 7.050 2,02 2,02 14.241 4 2,02
23 Μαρ 2017 2,02 0,00 2.900 2,02 2,02 5.858 2 2,02
22 Μαρ 2017 2,02 0,00 8.962 2,02 2,02 18.103,24 6 2,02
21 Μαρ 2017 2,02 0,00 2.400 2,02 2,02 4.848 3 2,02
20 Μαρ 2017 2,02 0,00 0 - - 0 0 -
17 Μαρ 2017 2,02 0,00 10.000 2,02 2,02 20.200 1 2,02
16 Μαρ 2017 2,02 0,00 1.099 2,02 2,02 2.219,98 2 2,02
15 Μαρ 2017 2,02 0,00 3.820 2,02 2,02 7.716,4 1 2,02
14 Μαρ 2017 2,02 0,00 7.570 2,02 2,02 15.291,4 4 2,02
13 Μαρ 2017 2,02 0,00 900 2,02 2,02 1.818 2 2,02
10 Μαρ 2017 2,02 0,00 4.460 2,02 2,02 9.009,2 5 2,02
9 Μαρ 2017 2,02 0,00 1.280 2,02 2,02 2.585,6 4 2,02
8 Μαρ 2017 2,02 0,00 1.068 2,02 2,02 2.157,36 2 2,02
7 Μαρ 2017 2,02 0,00 3.391 2,02 2,02 6.849,82 3 2,02
6 Μαρ 2017 2,02 0,00 31 2,02 2,02 62,62 1 2,02
3 Μαρ 2017 2,02 0,00 2.000 2,02 2,02 4.040 1 2,02
2 Μαρ 2017 2,02 0,00 674 2,02 2,02 1.361,48 2 2,02
1 Μαρ 2017 2,02 0,00 102 2,02 2,02 206,04 1 2,02
28 Φεβ 2017 2,02 0,00 720 2,02 2,02 1.454,4 5 2,02
24 Φεβ 2017 2,02 0,00 6.488 2,02 2,02 13.105,76 3 2,02
23 Φεβ 2017 2,02 0,00 4.780 2,02 2,02 9.655,6 2 2,02
22 Φεβ 2017 2,02 0,00 1.300 2,02 2,02 2.626 3 2,02
21 Φεβ 2017 2,02 0,00 1.896 2,02 2,02 3.829,92 5 2,02
20 Φεβ 2017 2,02 0,00 3.727 2,02 2,02 7.528,54 2 2,02
17 Φεβ 2017 2,02 0,00 8.166 2,02 2,02 16.495,32 6 2,02
16 Φεβ 2017 2,02 0,00 1.518 2,02 2,02 3.066,36 3 2,02
15 Φεβ 2017 2,02 0,00 21.842 2,02 2,02 44.120,84 4 2,02
14 Φεβ 2017 2,02 0,00 22.033 2,02 2,02 44.506,66 11 2,02

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων