Μετοχές

ΕΛΛ

Ονομασία μετοχής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
26 Φεβ 2024 14,3 0,35 5.426 14,45 14,2 77.640,3 77 14,45
23 Φεβ 2024 14,25 2,15 25.570 14,45 14 362.887,75 175 14,2
22 Φεβ 2024 13,95 1,09 5.308 14 13,7 73.470,45 70 13,8
21 Φεβ 2024 13,8 1,47 4.738 13,95 13,6 65.160,05 62 13,8
20 Φεβ 2024 13,6 -1,09 11.955 13,8 13,6 163.850,45 119 13,75
19 Φεβ 2024 13,75 -2,48 17.300 14,3 13,7 239.122,6 160 14,1
16 Φεβ 2024 14,1 -0,35 5.337 14,3 13,85 74.747,65 60 14
15 Φεβ 2024 14,15 0,35 11.085 14,15 13,8 154.211,75 106 14
14 Φεβ 2024 14,1 0,00 1.278 14,4 14 17.988,1 23 14,4
13 Φεβ 2024 14,1 -0,70 4.991 14,25 13,95 70.221,45 57 14,1
12 Φεβ 2024 14,2 0,71 7.135 14,3 13,95 100.652 71 14,1
9 Φεβ 2024 14,1 2,17 5.316 14,1 13,85 74.227 59 14,05
8 Φεβ 2024 13,8 0,00 10.320 14 13,7 142.548 102 13,85
7 Φεβ 2024 13,8 0,00 9.570 14 13,75 132.141,15 88 13,75
6 Φεβ 2024 13,8 0,00 14.925 13,95 13,6 204.213,45 197 13,6
5 Φεβ 2024 13,8 -0,72 16.221 14 13,75 224.211,15 172 14
2 Φεβ 2024 13,9 -0,71 6.528 14,05 13,85 91.043 98 13,85
1 Φεβ 2024 14 -1,75 12.896 14,5 13,95 181.280,5 108 14,25
31 Ιαν 2024 14,25 0,00 5.849 14,5 14,1 83.525,8 110 14,1
30 Ιαν 2024 14,25 -0,35 5.167 14,4 14,1 73.633,5 64 14,4
29 Ιαν 2024 14,3 -0,69 10.161 14,45 14,1 145.288,6 114 14,4
26 Ιαν 2024 14,4 0,00 7.160 14,5 14,25 102.689,45 59 14,3
25 Ιαν 2024 14,4 -0,69 5.526 14,5 14,35 79.578,45 52 14,5
24 Ιαν 2024 14,5 -0,68 2.952 14,6 14,4 42.671,95 29 14,6
23 Ιαν 2024 14,6 1,04 3.110 14,65 14,35 44.948,2 47 14,5
22 Ιαν 2024 14,45 -1,03 4.569 14,65 14,25 66.153,1 62 14,6
19 Ιαν 2024 14,6 0,00 1.204 14,75 14,35 17.584,7 15 14,65
18 Ιαν 2024 14,6 1,04 2.858 14,6 14,35 41.153,15 41 14,6
17 Ιαν 2024 14,45 0,00 4.173 14,6 14,45 60.534,5 26 14,5

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων