Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
14 Μαϊ 2021 4,32 0,93 140.541 4,35 4,26 606.520,46 419 4,295
13 Μαϊ 2021 4,28 2,27 224.231 4,28 4,115 940.069,79 628 4,115
12 Μαϊ 2021 4,185 0,12 130.673 4,22 4,14 548.171,6 315 4,18
11 Μαϊ 2021 4,18 -1,42 117.084 4,24 4,11 486.272,11 385 4,24
10 Μαϊ 2021 4,24 3,04 135.158 4,26 4,115 570.160,96 475 4,115
7 Μαϊ 2021 4,115 -2,02 149.522 4,26 4,115 623.039,89 500 4,22
6 Μαϊ 2021 4,2 1,45 330.291 4,225 4,11 1.385.827,48 545 4,165
5 Μαϊ 2021 4,14 0,73 105.248 4,175 4,085 436.657,79 373 4,11
29 Απρ 2021 4,11 1,61 91.095 4,145 4,045 375.200,43 246 4,045
28 Απρ 2021 4,045 0,87 453.169 4,11 3,95 1.848.069,11 396 4,025
27 Απρ 2021 4,01 -2,67 114.488 4,16 4,01 466.954,59 401 4,155
26 Απρ 2021 4,12 3,00 259.304 4,16 4,06 1.070.190,48 642 4,09
23 Απρ 2021 4 0,00 123.439 4,06 3,985 493.894,35 250 4,06
22 Απρ 2021 4 2,04 148.968 4,07 3,94 598.051,76 417 3,94
21 Απρ 2021 3,92 -1,51 130.377 3,99 3,92 513.791,33 409 3,98
20 Απρ 2021 3,98 0,00 164.636 4,025 3,93 654.751,12 399 3,98
19 Απρ 2021 3,98 -2,93 128.197 4,065 3,965 512.412,33 481 4,065
16 Απρ 2021 4,1 -1,20 163.785 4,185 4,085 676.518,84 327 4,15
15 Απρ 2021 4,15 1,22 143.388 4,195 4,095 594.696,59 469 4,1
14 Απρ 2021 4,1 1,23 73.872 4,1 4,03 301.015,41 297 4,03
13 Απρ 2021 4,05 0,37 165.969 4,1 4,025 672.264,77 384 4,09
12 Απρ 2021 4,035 -1,22 153.806 4,11 4,03 628.312,97 406 4,1
9 Απρ 2021 4,085 -0,37 55.530 4,1 4,045 226.152,91 269 4,1
8 Απρ 2021 4,1 0,49 169.099 4,115 4,05 692.244,9 406 4,1
7 Απρ 2021 4,08 -0,49 192.562 4,16 4,06 791.043,19 499 4,07
6 Απρ 2021 4,1 3,27 328.888 4,16 4 1.352.080,03 1.123 4
1 Απρ 2021 3,97 1,15 79.055 3,995 3,925 313.904,95 318 3,925
31 Μαρ 2021 3,925 -1,51 119.126 4 3,925 472.089,48 404 3,98

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων