Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
27 Μαϊ 2022 3,73 0,81 51.836 3,73 3,675 191.821,67 135 3,725
26 Μαϊ 2022 3,7 0,00 86.016 3,72 3,675 318.277,78 97 3,71
25 Μαϊ 2022 3,7 0,00 13.110 3,725 3,665 48.490,16 94 3,725
24 Μαϊ 2022 3,7 0,54 43.078 3,715 3,655 159.295,2 156 3,67
23 Μαϊ 2022 3,68 -0,81 61.906 3,74 3,68 229.178,26 166 3,7
20 Μαϊ 2022 3,71 1,09 71.877 3,715 3,67 265.952,46 141 3,695
19 Μαϊ 2022 3,67 -0,27 107.872 3,67 3,565 390.236,13 185 3,62
18 Μαϊ 2022 3,68 0,55 685.874 3,725 3,65 2.522.292,68 248 3,675
17 Μαϊ 2022 3,66 1,10 39.984 3,69 3,62 146.680,46 198 3,655
16 Μαϊ 2022 3,62 2,99 68.607 3,655 3,51 246.309,32 298 3,51
13 Μαϊ 2022 3,515 1,30 67.742 3,57 3,47 238.886,78 257 3,47
12 Μαϊ 2022 3,47 -3,34 102.776 3,59 3,47 360.106,79 396 3,59
11 Μαϊ 2022 3,59 0,56 24.516 3,645 3,57 88.404,6 112 3,57
10 Μαϊ 2022 3,57 -0,83 146.546 3,635 3,505 524.324,16 429 3,57
9 Μαϊ 2022 3,6 -0,28 80.326 3,64 3,56 289.436,81 292 3,6
6 Μαϊ 2022 3,61 -1,90 50.785 3,66 3,605 184.211,51 265 3,65
5 Μαϊ 2022 3,68 0,14 47.065 3,745 3,675 174.091,49 229 3,735
4 Μαϊ 2022 3,675 0,41 37.485 3,725 3,64 137.958,38 140 3,68
3 Μαϊ 2022 3,66 -2,40 44.773 3,745 3,66 164.788,11 214 3,71
29 Απρ 2022 3,75 0,00 103.355 3,765 3,705 386.641,99 197 3,765
28 Απρ 2022 3,75 -1,32 263.479 3,82 3,74 992.084,06 566 3,82
27 Απρ 2022 3,8 -1,04 103.282 3,84 3,74 389.962,57 347 3,84
26 Απρ 2022 3,84 0,26 115.516 3,88 3,81 444.366,83 427 3,83
21 Απρ 2022 3,83 2,13 51.300 3,835 3,75 195.878,2 365 3,75
20 Απρ 2022 3,75 0,94 53.213 3,8 3,715 199.879,05 252 3,715
19 Απρ 2022 3,715 -0,67 46.064 3,74 3,7 171.366,35 209 3,74
14 Απρ 2022 3,74 -0,13 61.680 3,765 3,71 230.411,5 324 3,75
13 Απρ 2022 3,745 1,22 38.135 3,77 3,71 142.856,87 180 3,71
12 Απρ 2022 3,7 -1,73 143.698 3,75 3,7 534.106,65 506 3,72

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων