Μετοχές

ΕΧ

Ονομασία μετοχής EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
19 Ιουλ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουλ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιουλ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
16 Ιουλ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
15 Ιουλ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουλ 2024 4,2 2,44 195 4,2 4,2 819 1 4,2
11 Ιουλ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουλ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
9 Ιουλ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
8 Ιουλ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
5 Ιουλ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
4 Ιουλ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουλ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
2 Ιουλ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
1 Ιουλ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
28 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
27 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
26 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
25 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
21 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
20 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
19 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
14 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων