Μετοχές

ΕΧ

Ονομασία μετοχής EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
12 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
6 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
5 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
4 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουν 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
31 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
30 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
29 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
28 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
27 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
24 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
23 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
22 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
21 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
20 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
17 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
16 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
15 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
14 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
13 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
10 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
9 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
8 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
2 Μαϊ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -
30 Απρ 2024 4,1 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων