Μετοχές

ΛΟΥΛΗ

Ονομασία μετοχής LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.

stock-select

Το StockHistGraphPortlet είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
2 Δεκ 2022 2,1 0,48 100 2,1 2,1 210 2 2,1
1 Δεκ 2022 2,09 2,45 2.632 2,1 2,05 5.519,6 12 2,08
30 Νοε 2022 2,04 -2,86 6.460 2,12 2,02 13.196,6 32 2,06
29 Νοε 2022 2,1 0,00 56 2,13 2,1 117,78 3 2,1
28 Νοε 2022 2,1 0,00 24 2,14 2,14 51,36 3 2,14
25 Νοε 2022 2,1 0,00 486 2,15 2,07 1.020,56 11 2,15
24 Νοε 2022 2,1 0,00 0 - - 0 0 -
23 Νοε 2022 2,1 -1,41 870 2,1 2,07 1.824 5 2,07
22 Νοε 2022 2,13 0,00 8 2,13 2,13 17,04 1 2,13
21 Νοε 2022 2,13 0,00 10 2,16 2,16 21,6 1 2,16
18 Νοε 2022 2,13 2,40 120 2,13 2,13 255,6 7 2,13
17 Νοε 2022 2,08 -0,48 16.626 2,12 2,04 34.625,66 42 2,12
16 Νοε 2022 2,09 -3,24 10.000 2,14 2,09 20.948,3 23 2,14
15 Νοε 2022 2,16 -1,82 550 2,2 2,16 1.190 3 2,2
14 Νοε 2022 2,2 -1,79 970 2,24 2,17 2.109,3 12 2,24
11 Νοε 2022 2,24 2,75 100 2,24 2,24 224 1 2,24
10 Νοε 2022 2,18 0,46 210 2,18 2,18 457,8 1 2,18
9 Νοε 2022 2,17 -1,36 126 2,25 2,15 272,9 4 2,15
8 Νοε 2022 2,2 0,00 510 2,25 2,19 1.121,7 4 2,19
7 Νοε 2022 2,2 -0,90 907 2,2 2,12 1.994,72 5 2,12
4 Νοε 2022 2,22 0,91 568 2,28 2,2 1.259,04 5 2,2
3 Νοε 2022 2,2 -0,45 606 2,22 2,2 1.335,2 5 2,2
2 Νοε 2022 2,21 0,00 0 - - 0 0 -
1 Νοε 2022 2,21 -3,49 1.862 2,21 2,2 4.098,1 5 2,2
31 Οκτ 2022 2,29 0,00 70 2,3 2,2 156,2 8 2,2
27 Οκτ 2022 2,29 0,00 0 - - 0 0 -
26 Οκτ 2022 2,29 0,00 8 2,29 2,29 18,32 1 2,29
25 Οκτ 2022 2,29 0,00 115 2,3 2,29 263,5 4 2,3
24 Οκτ 2022 2,29 4,09 260 2,29 2,18 575,46 10 2,2

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων