Μετοχές

ΛΑΜΔΑ

Ονομασία μετοχής LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Ιουν 2024 6,64 -0,60 134.953 6,71 6,56 896.984,21 755 6,7
19 Ιουν 2024 6,68 -0,30 80.479 6,74 6,64 537.780,99 390 6,74
18 Ιουν 2024 6,7 -0,30 142.510 6,8 6,69 960.223,34 695 6,8
17 Ιουν 2024 6,72 3,38 251.782 6,74 6,5 1.671.652,35 973 6,58
14 Ιουν 2024 6,5 -1,52 206.462 6,71 6,5 1.360.329,2 786 6,6
13 Ιουν 2024 6,6 -0,75 117.895 6,8 6,6 789.975,19 552 6,7
12 Ιουν 2024 6,65 -0,30 127.751 6,75 6,64 854.755,99 515 6,64
11 Ιουν 2024 6,67 -1,62 107.168 6,84 6,67 723.739,83 457 6,73
10 Ιουν 2024 6,78 1,50 89.049 6,78 6,6 594.189,81 487 6,64
7 Ιουν 2024 6,68 -0,15 103.372 6,74 6,62 688.306,35 532 6,71
6 Ιουν 2024 6,69 -1,62 160.688 6,94 6,69 1.088.511,64 668 6,94
5 Ιουν 2024 6,8 2,10 96.397 6,81 6,66 649.203,38 494 6,66
4 Ιουν 2024 6,66 -1,33 92.725 6,77 6,64 620.776,44 427 6,74
3 Ιουν 2024 6,75 1,20 53.558 6,78 6,67 359.827,93 301 6,7
31 Μαϊ 2024 6,67 -0,74 68.540 6,73 6,66 457.597,71 504 6,7
30 Μαϊ 2024 6,72 -0,30 57.272 6,78 6,69 385.304,49 340 6,72
29 Μαϊ 2024 6,74 -1,03 113.733 6,82 6,71 768.458,61 414 6,8
28 Μαϊ 2024 6,81 -0,29 119.664 6,86 6,78 814.855,4 439 6,83
27 Μαϊ 2024 6,83 1,19 73.457 6,85 6,74 500.062,54 404 6,79
24 Μαϊ 2024 6,75 -0,44 40.333 6,82 6,71 272.108,28 324 6,76
23 Μαϊ 2024 6,78 -0,29 44.958 6,87 6,76 305.981,46 342 6,85
22 Μαϊ 2024 6,8 -0,58 67.541 6,91 6,8 461.988,54 323 6,81
21 Μαϊ 2024 6,84 -0,15 76.437 6,88 6,77 520.438,54 473 6,88
20 Μαϊ 2024 6,85 1,93 94.094 6,85 6,72 641.177,06 461 6,72
17 Μαϊ 2024 6,72 -2,61 153.691 7 6,71 1.053.126,9 820 6,9
16 Μαϊ 2024 6,9 -2,54 57.377 7,1 6,9 401.058,87 256 7,1
15 Μαϊ 2024 7,08 1,29 107.726 7,08 6,92 752.952,22 459 6,93
14 Μαϊ 2024 6,99 -1,13 81.966 7,07 6,94 572.320,48 317 7,06
13 Μαϊ 2024 7,07 -0,42 71.518 7,11 7 503.661,94 294 7,1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων