Μετοχές

ΑΣΤΑΚ

Ονομασία μετοχής ALPHA REAL ESTATE SERVICES Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ALPHA REAL ESTATE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
4 Μαρ 2024 11,4 -2,15 2.555 11,75 11,4 29.378,15 26 11,75
1 Μαρ 2024 11,65 1,75 2.517 11,75 11,3 29.298,85 32 11,65
29 Φεβ 2024 11,45 0,44 2.808 11,65 11,45 32.491,6 27 11,6
28 Φεβ 2024 11,4 0,89 3.082 11,75 11,25 35.196,3 40 11,75
27 Φεβ 2024 11,3 2,26 3.807 11,35 11 42.946,9 39 11
26 Φεβ 2024 11,05 0,00 2.807 11,35 11 31.377,65 20 11,35
23 Φεβ 2024 11,05 0,45 2.024 11,3 11,05 22.658,1 23 11,2
22 Φεβ 2024 11 5,77 16.764 11,2 10,5 182.450,9 89 10,7
21 Φεβ 2024 10,4 1,96 5.514 10,75 10,2 58.116,55 32 10,35
20 Φεβ 2024 10,2 0,99 1.945 10,45 10,1 19.790,8 14 10,45
19 Φεβ 2024 10,1 -0,98 1.109 10,3 10 11.120,1 14 10,2
16 Φεβ 2024 10,2 2,20 544 10,2 10,1 5.544,4 8 10,1
15 Φεβ 2024 9,98 0,20 470 10,2 9,8 4.690 10 9,96
14 Φεβ 2024 9,96 1,63 224 9,98 9,68 2.217,4 10 9,68
13 Φεβ 2024 9,8 -2,00 3.747 10 9,76 36.836,16 41 10
12 Φεβ 2024 10 0,00 491 10,2 10 4.913,05 13 10
9 Φεβ 2024 10 -0,99 561 10,25 10 5.636,75 9 10
8 Φεβ 2024 10,1 0,00 890 10,3 10 8.984,5 15 10,3
7 Φεβ 2024 10,1 -0,49 1.062 10,1 10 10.696,35 17 10,1
6 Φεβ 2024 10,15 -1,46 2.227 10,3 10,05 22.666,45 20 10,2
5 Φεβ 2024 10,3 -0,96 3.514 10,55 10,2 36.438,8 31 10,5
2 Φεβ 2024 10,4 8,33 4.696 10,4 9,6 47.568,7 43 9,6
1 Φεβ 2024 9,6 -4,00 2.290 10,2 9,6 22.666,84 19 10,2
31 Ιαν 2024 10 0,00 757 10,15 9,92 7.584,99 18 10,05
30 Ιαν 2024 10 -0,99 1.838 10,25 9,4 18.136,05 27 9,4
29 Ιαν 2024 10,1 1,00 719 10,25 10 7.271,15 12 10
26 Ιαν 2024 10 -2,44 2.122 10,2 9,7 21.283,55 34 10,05
25 Ιαν 2024 10,25 -2,38 4.436 10,6 10,2 45.971,25 38 10,6
24 Ιαν 2024 10,5 7,14 9.917 10,5 10,15 102.365,35 97 10,15

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων