Μετοχές

ΝΤΟΠΛΕΡ

Ονομασία μετοχής ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
12 Ιουν 2024 1,24 0,00 100 1,21 1,21 121 1 1,21
11 Ιουν 2024 1,24 2,48 100.620 1,32 1,22 120.765,7 8 1,24
10 Ιουν 2024 1,21 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιουν 2024 1,21 0,00 0 - - 0 0 -
6 Ιουν 2024 1,21 0,00 10 1,25 1,25 12,5 1 1,25
5 Ιουν 2024 1,21 0,00 10 1,23 1,23 12,3 1 1,23
4 Ιουν 2024 1,21 0,00 10 1,25 1,25 12,5 1 1,25
3 Ιουν 2024 1,21 0,00 100.010 1,25 1,25 120.012,5 2 1,25
31 Μαϊ 2024 1,21 -3,97 1.120 1,21 1,21 1.355,2 5 1,21
30 Μαϊ 2024 1,26 0,00 20 1,31 1,26 25,7 2 1,31
29 Μαϊ 2024 1,26 -7,35 910 1,39 1,23 1.150,9 5 1,39
28 Μαϊ 2024 1,36 0,00 1.000 1,36 1,36 1.360 3 1,36
27 Μαϊ 2024 1,36 0,00 433 1,45 1,41 615,85 3 1,45
24 Μαϊ 2024 1,36 9,68 6.069 1,36 1,24 7.994,48 27 1,24
23 Μαϊ 2024 1,24 7,83 5.945 1,25 1,14 7.202,83 23 1,24
22 Μαϊ 2024 1,15 0,00 0 - - 0 0 -
21 Μαϊ 2024 1,15 9,52 1.543 1,15 1,15 1.774,45 14 1,15
20 Μαϊ 2024 1,05 9,38 3.483 1,05 0,995 3.641,36 14 0,995
17 Μαϊ 2024 0,96 0,00 2.435 0,985 0,91 2.334,73 14 0,96
16 Μαϊ 2024 0,96 0,00 0 - - 0 0 -
15 Μαϊ 2024 0,96 -9,43 998 0,96 0,955 955,59 4 0,96
14 Μαϊ 2024 1,06 0,00 247 0,985 0,96 237,37 5 0,96
13 Μαϊ 2024 1,06 0,00 0 - - 0 0 -
10 Μαϊ 2024 1,06 0,00 337 1,07 1,07 360,59 2 1,07
9 Μαϊ 2024 1,06 9,84 3.533 1,06 1,02 3.737,58 15 1,02
8 Μαϊ 2024 0,965 0,00 0 - - 0 0 -
2 Μαϊ 2024 0,965 0,00 0 - - 0 0 -
30 Απρ 2024 0,965 -8,96 1.066 1,04 0,96 1.027,03 6 0,98

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων