Μετοχές

ΝΤΟΠΛΕΡ

Ονομασία μετοχής ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
19 Ιουλ 2024 0,815 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουλ 2024 0,815 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιουλ 2024 0,815 0,00 0 - - 0 0 -
16 Ιουλ 2024 0,815 0,00 4.440 0,82 0,78 3.564,64 27 0,815
15 Ιουλ 2024 0,815 -9,94 4.839 0,84 0,815 3.975,79 23 0,82
12 Ιουλ 2024 0,905 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουλ 2024 0,905 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουλ 2024 0,905 0,00 0 - - 0 0 -
9 Ιουλ 2024 0,905 -9,50 1.130 0,98 0,9 1.024,65 7 0,9
8 Ιουλ 2024 1 0,00 10 1,1 1,1 11 1 1,1
5 Ιουλ 2024 1 6,95 810 1,02 1 811 9 1
4 Ιουλ 2024 0,935 4,47 1.099 0,945 0,93 1.027,73 8 0,945
3 Ιουλ 2024 0,895 0,00 242 0,94 0,81 202,11 8 0,94
2 Ιουλ 2024 0,895 0,00 10 0,95 0,95 9,5 1 0,95
1 Ιουλ 2024 0,895 0,00 10 0,96 0,96 9,6 1 0,96
28 Ιουν 2024 0,895 0,00 610 0,98 0,95 585,35 7 0,98
27 Ιουν 2024 0,895 0,56 15.022 0,975 0,815 12.891,14 56 0,97
26 Ιουν 2024 0,89 9,88 9.107 0,89 0,77 7.671,39 28 0,88
25 Ιουν 2024 0,81 0,00 110 0,89 0,89 97,9 2 0,89
21 Ιουν 2024 0,81 -10,00 5.000 0,81 0,81 4.050 3 0,81
20 Ιουν 2024 0,9 -3,23 5.000 0,9 0,895 4.499 2 0,895
19 Ιουν 2024 0,93 -9,71 4.200 0,945 0,93 3.939 6 0,945
18 Ιουν 2024 1,03 -9,65 2.420 1,24 1,03 2.516,43 7 1,14
17 Ιουν 2024 1,14 0,00 0 - - 0 0 -
14 Ιουν 2024 1,14 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιουν 2024 1,24 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουν 2024 1,24 0,00 100 1,21 1,21 121 1 1,21
11 Ιουν 2024 1,24 2,48 100.620 1,32 1,22 120.765,7 8 1,24
10 Ιουν 2024 1,21 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων