Μετοχές

ΓΚΜΕΖΖ

Ονομασία μετοχής GALAXY COSMOS MEZZ PLC (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης GALAXY COSMOS MEZZ PLC

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
24 Μαϊ 2024 0,715 -0,69 59.386 0,72 0,701 42.382,1 53 0,701
23 Μαϊ 2024 0,72 0,28 76.922 0,733 0,716 55.414,03 45 0,716
22 Μαϊ 2024 0,718 -2,58 140.597 0,737 0,715 101.005,13 102 0,72
21 Μαϊ 2024 0,737 -0,67 171.626 0,743 0,718 124.760,81 179 0,732
20 Μαϊ 2024 0,742 -3,64 109.125 0,785 0,742 82.253,29 124 0,77
17 Μαϊ 2024 0,77 -1,16 284.510 0,779 0,764 219.788,74 145 0,777
16 Μαϊ 2024 0,779 -0,51 63.002 0,783 0,768 48.876,13 49 0,783
15 Μαϊ 2024 0,783 2,09 277.446 0,79 0,762 215.858,74 90 0,762
14 Μαϊ 2024 0,767 -0,90 333.345 0,789 0,767 258.076,42 97 0,775
13 Μαϊ 2024 0,774 0,13 121.511 0,791 0,765 93.617,16 81 0,767
10 Μαϊ 2024 0,773 0,13 156.655 0,8 0,768 122.018,41 127 0,8
9 Μαϊ 2024 0,772 -3,26 434.640 0,807 0,763 338.324,02 333 0,807
8 Μαϊ 2024 0,798 -1,97 330.067 0,84 0,788 265.973,94 217 0,814
2 Μαϊ 2024 0,814 2,91 949.066 0,85 0,807 791.685 482 0,838
30 Απρ 2024 0,791 9,71 782.728 0,792 0,721 603.354,12 392 0,721
29 Απρ 2024 0,721 -6,24 829.258 0,729 0,693 587.790,36 450 0,693
26 Απρ 2024 0,769 -0,13 30.191 0,772 0,761 23.175,57 54 0,761
25 Απρ 2024 0,77 0,26 222.292 0,772 0,755 171.036,37 84 0,755
24 Απρ 2024 0,768 -0,65 124.947 0,78 0,76 96.565,26 96 0,78
23 Απρ 2024 0,773 1,05 214.541 0,786 0,76 164.335,94 108 0,78
22 Απρ 2024 0,765 5,66 294.908 0,769 0,724 222.692,52 144 0,724
19 Απρ 2024 0,724 1,26 93.702 0,73 0,711 68.143,45 76 0,711
18 Απρ 2024 0,715 1,85 141.910 0,72 0,7 101.026,36 57 0,72
17 Απρ 2024 0,702 -0,57 117.045 0,729 0,691 83.114,78 110 0,708
16 Απρ 2024 0,706 1,44 106.656 0,71 0,662 74.324,65 109 0,662
15 Απρ 2024 0,696 3,88 164.181 0,7 0,66 111.565,64 170 0,679
12 Απρ 2024 0,67 -2,90 143.768 0,695 0,66 96.988,88 147 0,681
11 Απρ 2024 0,69 0,58 49.257 0,694 0,68 33.568,03 58 0,681

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων