Μετοχές

ΓΚΜΕΖΖ

Ονομασία μετοχής GALAXY COSMOS MEZZ PLC (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης GALAXY COSMOS MEZZ PLC

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
12 Ιουν 2024 0,74 -1,33 85.221 0,748 0,73 62.925,06 66 0,741
11 Ιουν 2024 0,75 1,49 35.361 0,76 0,733 26.303,3 51 0,733
10 Ιουν 2024 0,739 -0,67 58.139 0,748 0,725 43.035,46 40 0,725
7 Ιουν 2024 0,744 -0,67 89.982 0,756 0,742 67.365,26 80 0,749
6 Ιουν 2024 0,749 1,90 286.955 0,756 0,735 214.778,63 251 0,735
5 Ιουν 2024 0,735 3,09 488.483 0,742 0,72 356.631,27 90 0,726
4 Ιουν 2024 0,713 2,74 577.289 0,713 0,68 418.140,33 78 0,69
3 Ιουν 2024 0,694 2,06 32.258 0,698 0,673 22.299,13 60 0,673
31 Μαϊ 2024 0,68 -0,44 498.843 0,7 0,67 336.428,4 211 0,7
30 Μαϊ 2024 0,683 0,44 128.598 0,696 0,675 87.583,81 92 0,68
29 Μαϊ 2024 0,68 -4,09 258.272 0,706 0,67 175.365,45 255 0,706
28 Μαϊ 2024 0,709 -0,84 48.922 0,72 0,706 34.698,76 71 0,707
27 Μαϊ 2024 0,715 0,00 10.962 0,72 0,707 7.856,05 55 0,72
24 Μαϊ 2024 0,715 -0,69 59.386 0,72 0,701 42.382,1 53 0,701
23 Μαϊ 2024 0,72 0,28 76.922 0,733 0,716 55.414,03 45 0,716
22 Μαϊ 2024 0,718 -2,58 140.597 0,737 0,715 101.005,13 102 0,72
21 Μαϊ 2024 0,737 -0,67 171.626 0,743 0,718 124.760,81 179 0,732
20 Μαϊ 2024 0,742 -3,64 109.125 0,785 0,742 82.253,29 124 0,77
17 Μαϊ 2024 0,77 -1,16 284.510 0,779 0,764 219.788,74 145 0,777
16 Μαϊ 2024 0,779 -0,51 63.002 0,783 0,768 48.876,13 49 0,783
15 Μαϊ 2024 0,783 2,09 277.446 0,79 0,762 215.858,74 90 0,762
14 Μαϊ 2024 0,767 -0,90 333.345 0,789 0,767 258.076,42 97 0,775
13 Μαϊ 2024 0,774 0,13 121.511 0,791 0,765 93.617,16 81 0,767
10 Μαϊ 2024 0,773 0,13 156.655 0,8 0,768 122.018,41 127 0,8
9 Μαϊ 2024 0,772 -3,26 434.640 0,807 0,763 338.324,02 333 0,807
8 Μαϊ 2024 0,798 -1,97 330.067 0,84 0,788 265.973,94 217 0,814
2 Μαϊ 2024 0,814 2,91 949.066 0,85 0,807 791.685 482 0,838
30 Απρ 2024 0,791 9,71 782.728 0,792 0,721 603.354,12 392 0,721

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων